Εδώ θα βρείτε πληροφορίες που ισχύουν για όλες τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Οι περισσότερες διαδικασίες γίνονται εξ’ αποστάσεως, ηλεκτρονικά ή με αποστολή συστημένης αλληλογραφίας ΕΛΤΑ ή κούριερ.

Όπου η οργάνωση και λειτουργία κάποιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών ορίζει διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, αυτό αναφέρεται στη συνέχεια. Επαναλαμβανόμενα και καταχρηστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν απαντώνται.

Στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναρτώνται ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ προς τους συναλλασσομένους.

Στην Αττική λειτουργούν 4 Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης με διαφορετική χωρική αρμοδιότητα.

Για να βρείτε ποια Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης σας εξυπηρετεί επισκεφτείτε την ακόλουθη σελίδα:

Σε ποια ΔΑΜ ανήκω;

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com