Υπηρεσίες Archive - Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑττικήςΑποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
 • Γραμματέας
 • Γραφείο Συντονιστή
 • Συντονιστής
 • Γραφείο Γραμματέα
 • Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
 • Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
 • Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
 • Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αυτοτελές Τμήμα Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών
 • Αυτοτελές Τμήμα Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α
 • Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
 • Τμήμα Σχεδιασμού & Πρόληψης
 • Τμήμα Αντιμετώπισης & Αποκατάστασης
 • Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
  • Δ/νση Διοίκησης
   • Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων
   • Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.
   • Τμήμα Διαφάνειας
   • Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών
    • Γραφείο επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)
   • Τμήμα Προσωπικού
  • Δ/νση Οικονομικού
   • Τμήμα Προυπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών & Πληρωμών
   • Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
   • Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
   • Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κρατικών Οχημάτων
    • Γραφείο Κρατικών Οχημάτων
   • Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας
  • Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
   • Τμήμα Εποπτείας
   • Τμήμα Εκκαθάρισης
   • Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
   • Τμήμα Μητρώου & Γραμματειακής Υποστήριξης
  • Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
   • Τμήμα Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων
   • Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων
   • Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη
  • Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων
   • Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Πρόνοιας
   • Τμήμα Αεροϋγειονομείου
  • Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α'
   • Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄
   • Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
   • Τμήμα Ελέγχου
   • Τμήμα Γραμματείας
  • Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομ. & Δυτ. Αττικής
   • Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄
   • Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
   • Τμήμα Ελέγχου
   • Τμήμα Γραμματείας
  • Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα & Ανατ. Αττικής
   • Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄
   • Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
   • Τμήμα Ελέγχου
   • Τμήμα Γραμματείας
  • Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων
   • Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄
   • Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
   • Τμήμα Ελέγχου
   • Τμήμα Γραμματείας
 • Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
  • Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
   • Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
   • Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
    • Γραφείο Γραμματείας
  • Δ/νση Υδάτων
   • Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων
   • Τμήμα Ανάπτυξης & Διμερών Σχέσεων
   • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας
  • Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
   • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
   • Τμήμα Φυσικών Πόρων
   • Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημόσιων Έργων
  • Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων
   • Τμήμα Αναδασμού & Εποικισμού
   • Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com