5 Μαρτίου 2024
ΑΚΥΡΩΣΗ 5/2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΠΣΟΡ1Κ-ΧΒ0
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20327
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5 Μαρτίου 2024
Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μηνός Μαρτίου 2024.
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. & ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΑΔΑ: ΨΘΩΥΟΡ1Κ-ΟΡ4
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10.000.000/14995
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
4 Μαρτίου 2024
την παροχή υπηρεσιών κλειθροποιού στο κτίριο επί της οδού Άντερσεν 4Γ και Μωραίτη 93, που στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας της ΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΖ4ΟΡ1Κ-ΨΕΚ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 183/2024
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4 Μαρτίου 2024
την προμήθεια κλειδαριών-λουκέτων για το κτίριο επί της οδού Άντερσεν 4Γ και Μωραϊτη 93, που στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας της ΑΔΑ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΒ1ΟΡ1Κ-4ΝΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 184/2024
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4 Μαρτίου 2024
ΑΠΟΦΑΣΗ (Α/Α 7) ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 7.941,00€ Ε.Φ. 501-00 ΑΛΕ 2190201001 (ΣΧΕΤ. Α.Π. 100507/20-12-2023 (ΑΔΑ: 9Μ15ΟΡ1Κ-Λ0Ν))
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: 97ΑΥΟΡ1Κ-Ν2Ζ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19703
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
4 Μαρτίου 2024
ΑΠΟΦΑΣΗ (Α/Α 6) ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 91.000,00€ Ε.Φ. 501-00 ΑΛΕ 2120101001 (ΣΧΕΤ. Α.Π. 100492/20-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΤΕΟΡ1Κ-ΚΩ2))
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ8ΝΟΡ1Κ-ΖΞΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19698
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
4 Μαρτίου 2024
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου, για ανόρυξη υδρογεώτρησης, ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (πράσινο), σε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (νέο έργο), στον: ΛΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, στη θέση ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ του Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΤΦΟΡ1Κ-Σ6Θ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19894
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4 Μαρτίου 2024
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικού πόρου, για ανόρυξη νέας υδρογεώτρησης, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρδευση), στον: ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, στη θέση ΠΕΛΚΕΖΙ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙ40ΟΡ1Κ-ΕΝΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19873
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3 Μαρτίου 2024
Tροποποίηση της αριθ. 70123/27-05-2022 με ΑΔΑ : ΨΒΗΡΟΡ1Κ-ΒΦ3 απόφασής μας [όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 65777/14-08-2023 με ΑΔΑ: ΨΡΚΔΟΡ1Κ-ΜΧ7 & αριθ. 15444/16-02-2024 με ΑΔΑ: 6ΥΖΜΟΡ1Κ-ΒΔΨ μεταγενέστερες όμοιές της] περί συγκρότησης των Επιτροπών Παιδικών χαρών Δήμων της Αττικής, στο μέρος που αφορά στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών χαρών του Δήμου Πεντέλης.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ζ3ΟΡ1Κ-Φ04
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19718
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3 Μαρτίου 2024
Τροποποίηση της αριθ. 45667/06-04-2022 με ΑΔΑ : 6ΩΘΑΟΡ1Κ-Ψ0Θ απόφασής μας περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών χαρών του Δήμου Αθηναίων μετά τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΧΓΟΡ1Κ-ΒΣ0
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19376
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
3 Μαρτίου 2024
Τροποποίηση της αριθ. 38981/24-03-2022 με ΑΔΑ : 6ΖΟΖΟΡ1Κ-0ΤΠ απόφασής μας περί συγκρότησης Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών χαρών Δήμων της Αττικής [όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 98784/ 07-09-2022 με ΑΔΑ: 9ΩΚΑΟΡ1Κ-ΞΗ7, αριθ. 3834/13-01-2023 με ΑΔΑ: 9ΚΝ2ΟΡΙΚ-ΝΞΦ, αριθ. 24698/22-03-2023 με ΑΔΑ: Ψ61ΣΟΡ1Κ-ΑΟΚ , αριθ. 65806 /16-08-2023 με ΑΔΑ : Ψ6Χ9ΟΡ1Κ-3Τ3 & 13267/09-02-2024 με ΑΔΑ : 9ΡΑ8ΟΡ1Κ-ΞΙΕ μεταγενέστερες όμοιές της], στο μέρος που αφορά στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών χαρών των Δήμων 1)Αγίας Βαρβάρας, 2)Αλίμου, 3)Αμαρουσίου, 4)Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, 5)Ελληνικού Αργυρούπολης, 6)Ζωγράφου, 7)Μεγαρέων, 8)Νέας Σμύρνης, 9)Νίκαιας –Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 10)Σαρωνικού, 11)Χαϊδαρίου, 12)Περιστερίου & 13)Πετρούπολης, μετά τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΔΑ: 6350ΟΡ1Κ-ΘΡΛ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19373
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 Μαρτίου 2024
A/A 273 καταβολή εξόδων κίνησης στους υπαλλήλους της Δ/νσης Υδάτων της Α.Δ.Α, Μπέλλο θ., Καρβούνη Γ., Δημητρακόπουλο Ι. προκειμένου να εξεταστούν αιτήματα πολιτών σε: ΚΟΣΤΑ- Σπέτσες στις 12/03/2024.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΡΣΟΘΟΡ1Κ-ΣΓΚ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 19708
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 2.208
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com