16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
Εικόνα άρθρου Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Υδάτων της Γενικής…
16 Ιουλίου 2024
Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Υδάτων της Γενικής…
Εικόνα άρθρου Ο Γ.Γ. της Α.Δ.Α, Γρηγόρης Επαμ. Ζαφειρόπουλος παρέστη στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε ο…
12 Ιουνίου 2024
Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) Ο Γ.Γ. της Α.Δ.Α, Γρηγόρης Επαμ. Ζαφειρόπουλος παρέστη στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε ο…
Εικόνα άρθρου Την Παρασκευή  26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συνάντηση εργασίας και συντονισμού…
21 Μαΐου 2024
Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ Την Παρασκευή  26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συνάντηση εργασίας και συντονισμού…
Εικόνα άρθρου Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το ΤΕΕ προέβησαν την Τρίτη 23/04  στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης…
20 Μαΐου 2024
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το ΤΕΕ προέβησαν την Τρίτη 23/04  στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης…
Εικόνα άρθρου Ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας , Χριστόφορος Μπουτσικάκης επισκέφθηκε την Δευτέρα…
20 Μαΐου 2024
Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας , Χριστόφορος Μπουτσικάκης επισκέφθηκε την Δευτέρα…
Εικόνα άρθρου Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης…
2 Μαΐου 2024
Συμμετοχή στην ημερίδα “Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Κλιματική Κρίση. Προκλήσεις – Προτάσεις” Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης…
Εικόνα άρθρου Το στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Δημήτριος Στέλλιου, συμμετείχε…
23 Φεβρουαρίου 2024
Συμμετοχή στην Ημερίδα “Τοπική Αυτοδιοίκηση – Πολιτικός Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης – Εμπλεκόμενοι Φορείς” Το στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Δημήτριος Στέλλιου, συμμετείχε…
1 2 3 17
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com