16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ

Υγειονομικές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα στην ακόλουθη σελίδα Υγειονομικές Επιτροπές.

Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα & Νότιου Τομέα Αθηνών

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα & Νότιου Τομέα Αθηνών
Κολιοπούλου Χρυσούλα Γραμματέας 2132035713 ch.koliopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στελιουδάκης Στράτος Αναπλ. Γραμματέας 2132035699 s.stelioudakis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα

Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Κεντρικού Τομέα & Βόρειου Τομέα Αθηνών

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Κεντρικού Τομέα & Βόρειου Τομέα Αθηνών
Παπαδοπούλου Πηνελόπη Γραμματέας 2132035683 p.papadopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Αρτεμάκης Νικόλαος Αναπλ. Γραμματέας 2132035661 n.artemakis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα

Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Πειραιώς, Νήσων & Ανατολικής Αττικής

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Πειραιώς, Νήσων & Ανατολικής Αττικής
Φτάκα Δέσποινα Γραμματέας 2132035670 d.ftaka@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Αγγελακόπουλος Βασίλειος Αναπλ. Γραμματέας 2132035638 vas.angelakopoulos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα

Επιτροπή αναφορικά με ζητήματα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης αρμοδιότητας ΑπΔΑ

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Επιτροπή αναφορικά με ζητήματα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης αρμοδιότητας ΑπΔΑ
Κολιοπούλου Χρυσούλα Γραμματέας 2132035713 ch.koliopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στριγγλής Παναγιώτης Αναπλ. Γραμματέας 2132035743 p.striglis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα

Επιτροπή Αστικής Ευθύνης του άρθρου 232 του Ν. 3852/2010

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Επιτροπή Αστικής Ευθύνης του άρθρου 232 του Ν. 3852/2010
Βαφάκος Σωκράτης Γραμματέας 2132035775 s.vafakos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Φραγκιουδάκη Μαρία Αναπλ. Γραμματέας 2132035658 m.fragkioudaki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα

Επιτροπή Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Επιτροπή Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων
Κουμουνδουρέα Μυρτώ Μέλος 2132035768 m.koumoundourea@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μπελέρπου Ιωάννα Μέλος 2132035752 i.mpelerpou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα

Επιτροπή Ορίων

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Επιτροπή Ορίων
Τζεμπελίκος Μιχάλης Γραμματέας 2132035654 m.tzempelikos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα

Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994
Σαξιώνη Μαριάννα Γραμματέας 2132035614 m.saxioni@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στελιουδάκης Στράτος Αναπλ. Γραμματέας 2132035699 s.stelioudakis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Ανατολικής Αττικής
Λιόγας Νικόλαος Πρόεδρος 2132031679 liogasnikos@gmail.com Φειδιππίδου 2Β, Παλλήνη
Λασηθιωτάκη Ευαγγελία Γραμματέας 2132031682 e.lasithiotaki@0156.syzefxis.gov.gr Φειδιππίδου 2Β, Παλλήνη
Παναγιωτίδης Ιορδάνης Αναπλ. Γραμματέας 2106662085 i.panagiotidis@0156.syzefxis.gov.gr Φειδιππίδου 2Β, Παλλήνη
Βόρειου Τομέα
Χατζηδάκη Ναυσικά Πρόεδρος 2132038138, 2132038140 nachatzi@gmail.com Βασ. Σοφίας & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι
Κόλλια Κυριακή Γραμματέας 213-2038147 kkollia73@yahoo.gr Βασ. Σοφίας & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι
Λέκκα Μαρία Αναπλ. Γραμματέας 2132038143 lekkamariav@gmail.com Βασ. Σοφίας & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι
Δυτικής Αττικής
Λάσκος Κων/νος Πρόεδρος 2131601378 klaskos@patt.gov.gr Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Σφέτσα Ευαγγελία Γραμματέας 2132047016 esfetsa@patt.gov.gr Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Πόγκα Παναγιώτα Αναπλ. Γραμματέας 2132047073 ppoga@patt.gov.gr Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Δυτικού Τομέα
Μαραγκού Ευφροσύνη Πρόεδρος 2132044859 efromaragu@yahoo.gr Μιλτιάδου 4, Αιγάλεω
Τσιρώνα Ελευθερία Γραμματέας 2132044832 e.tsirona@egaleo.gr Μιλτιάδου 4, Αιγάλεω
Χρυσοβέργη Ελένη Αναπλ. Γραμματέας 2132044818 echrisovergi@egaleo.gr Μιλτιάδου 4, Αιγάλεω
Κεντρικού Τομέα
Χατζηαθανασίου Ασημίνα Πρόεδρος minaxatz@gmail.com
Θεοχάρη Άννα Γραμματέας 2109200676 sarchitektonikis@gmail.com
Αναγνωστοπούλου Σοφία Αναπλ. Γραμματέας sanagnostopoulou@patt.gov.gr
Νήσων
Γόπη Ελένη Πρόεδρος 2131601659 igenitsaridi@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Γενιτσαρίδη Ιωάννα Γραμματέας 2131601616 egopi@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Γερόντη Κυριακή Αναπλ. Γραμματέας 2131618569 kgeronti@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Νότιου Τομέα
Κάννα Κυριακή Πρόεδρος 2109607176 k.kana@glyfada.gr, sa.notioutomea@gmail.com Διαδόχου Παύλου 42, Γλυφάδα
Δραγάτης Γεώργιος Γραμματέας 2104830204 georgedragat@gmail.com Διαδόχου Παύλου 42, Γλυφάδα
Γκίκας Γεώργιος Αναπλ. Γραμματέας 2109631080 g.gkikas@glyfada.gr Διαδόχου Παύλου 42, Γλυφάδα
Πειραιά
Βαλσαμίδου Ευσταθία Πρόεδρος 2131601695 e.vals@hotmail.com Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Σερεμεντάκη Ευαγγελία Γραμματέας 2131601695 sapirea@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Σταματίου Ιωάννα Αναπλ. Γραμματέας 2131601695 sapirea@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (A' Αττικής)

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Βόρειος Τομέας Α'
Λεκάτη Σοφία Πρόεδρος 2103725771 sypothavt@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Βρεττός Δημήτριος Γραμματέας 2103725778 sypothavt@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Δυτικός Τομέας Α'
Μικράκη Ευαγγελία Πρόεδρος 2132065719 evangelia.mikraki@patt.gov.gr Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι
Παπασταμάτης Κων/νος Γραμματέας 2132100380, 2132100393, 2132100358 Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι
Κεντρικός Τομέας Α'
Γραμματικός Ηλίας Πρόεδρος 2103725768 sypotha@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Υφαντή Μαρία Γραμματέας 2109216211 sypotha@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Ξιφαράς Παύλος Αναπλ. Γραμματέας 2109225888 Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Νότιος Τομέας Α'
Μικράκη Ευαγγελία Πρόεδρος 2132065719 evangelia.mikraki@patt.gov.gr Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 6ος Όροφος
Μελαχροιχού Ζάμπια Γραμματέας 2132065703 z.melaxroinou@patt.gov.gr Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 6ος Όροφος
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Α'
Θερμογιάννης Γεώργιος Πρόεδρος 2132065730 georgios.thermogiannis@patt.gov.gr Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 6ος Όροφος
Μπαστάνη Σαββούλα Γραμματέας 2132005330, 2132005381, 2132005319 Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 6ος Όροφος
Π.Ε. Δυτικής Αττικής Α'
Νταργάκης Παναγιώτης Πρόεδρος 2103725755 p.dargakis@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Μανωλιάδη Σταματία Γραμματέας 2131601387, 2131601385 s.manoliadi@patt.gov.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Π.Ε. Νήσων Α'
Λεκάτη Σοφία Πρόεδρος 2103725771 Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Χαλαβάζης Ισίδωρος Γραμματέας 2131602117 i.halavazis@patt.gov.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Π.Ε. Πειραιά Α'
Λεκάτη Σοφία Πρόεδρος 2103725771 Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Βογιατζή Χρυσούλα Γραμματέας 2132073504 xvogiatzii@patt.gov.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Β' Αττικής)

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Βόρειος Τομέας Β' (Αγία Παρασκευή)
Παλαμάρη Αλεξάνδρα Πρόεδρος 2106084256 (Εσωτ 3701) sypothabbta@gmail.com Μεσογείων 372, 153 41, Αγ. Παρασκευή
Καλογήρου Κων/νος Γραμματέας 2106084256 (Εσωτ 3706) sypothabbta@gmail.com Μεσογείων 372, 153 41, Αγ. Παρασκευή
Βόρειος Τομέας Β' (Αμαρούσιο - Κηφισιά)
Μινέσχος Πρόεδρος Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα, Μαρούσι
Σέρτη Αικατερίνη Γραμματέας 2312038173 sypothab_maroussi@outlook.com Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα, Μαρούσι
Παπαδοπούλου Αγγελική Αναπλ. Γραμματέας 2132007157 apapadopoulou@kifissia.gr Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα, Μαρούσι
Βόρειος Τομέας Β' (Νέα Ιωνία)
Αναστασίου 'Ελλη Πρόεδρος 2131617154 sypotha@neaionia.gr Λ.Ηρακλείου 139, Ν. Ιωνία
Μαρούλης Γεώργιος Γραμματέας 2131617117 sypotha@neaionia.gr Λ.Ηρακλείου 139, Ν. Ιωνία
Δυτικός Τομέας Β' (Αιγάλεω - Περιστέρι)
Τζώρτζη Μαρία Πρόεδρος 2132044827 maria.tzortzi@egaleo.gr Μιλτιάδου 4, 122 43, Αιγάλεω
Πρεβεζάνου Βασιλική Γραμματέας ydomegaleo@yahoo.gr, v.prevezanou@egaleo.gr Μιλτιάδου 4, 122 43, Αιγάλεω
Χρυσοβέργη Ελένη Αναπλ. Γραμματέας ydomegaleo@yahoo.gr Μιλτιάδου 4, 122 43, Αιγάλεω
Κεντρικός Τομέας Β'
Δανιήλ Μαρία Πρόεδρος 2105205008 d.domisis@athens.gr Σωκράτους 57, Αθήνα, 2ος Όροφος
Τσούτσης Θωμάς Αναπλ. Πρόεδρος 2105205052 d.domisis@athens.gr Σωκράτους 57, Αθήνα, 2ος Όροφος
Σαραντοπούλου Σταυρούλα Γραμματέας 2105205045 d.domisis@athens.gr Σωκράτους 57, Αθήνα, 2ος Όροφος
Τσιλιβίτη Πολυτίμη Αναπλ. Γραμματέας 210520553 d.domisis@athens.gr Σωκράτους 57, Αθήνα, 2ος Όροφος
Νότιος Τομέας Β' (Ελληνικό - Αργυρούπολη)
Βασιλειάδης Νικόλαος Πρόεδρος 2132026049 (Εσωτ 849) Αργυρουπόλεως 94-96, 16451, Αργυρούπολη
Μπαλταγιάννη Κων/να Γραμματέας 2132025787 ydom@elliniko-argyroupoli.gr Αργυρουπόλεως 94-96, 16451, Αργυρούπολη
Νότιος Τομέας Β' (Καλλιθέα - Γλυφάδα - Μοσχάτο - Ταύρος)
Εξαδάκτυλος Απόστολος Πρόεδρος 2131624107 sypotha.b@kallithea.gr Θησέως 156, 176 75, Καλλιθέα
Δημητριάδου Στέλλα Γραμματέας 2109530665 sypotha.b@kallithea.gr Θησέως 156, 176 75, Καλλιθέα
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Β' (Αχαρνές - Ωρωπός - Διόνυσος)
Λεμονίδου Ησαΐα Πρόεδρος 2132072377 sypotha@acharnes.gr Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές
Βασιλειάδου Ελισάβετ Γραμματέας 2132072508 sypotha@acharnes.gr Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές
Κατάρα Παρασκευή Αναπλ. Γραμματέας 2132072417 vkatara@acharnes.gr Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Β' (Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη - Μαρκόπουλο)
Δημητρίου Ευάγγελος Πρόεδρος 2132030401 sypotha@vvv.gov.gr, poleodomia@vvv.gov.gr Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πρώην Δημαρχείο Βάρης
Καραγιάννη Ολυμπία Γραμματέας 2132030404 sypotha@vvv.gov.gr Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πρώην Δημαρχείο Βάρης
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Β' (Παλλήνη - Ραφήνα - Πικέρμι - Σπάτα - Αρτέμιδα)
Προεστάκη Κωνσταντίνα Πρόεδρος 2106039550 Μαραθώνος 34 & Αγ.Χριστοφόρου 4, Πικέρμι
Μπουμπαλού Χρυσούλα Γραμματέας 2106039550 (Εσωτ. 1) sypothaBpik@4059.syzefxis.gov.gr Μαραθώνος 34 & Αγ.Χριστοφόρου 4, Πικέρμι
Αγγελοπούλου Άννα Μαρία Αναπλ. Γραμματέας 2294321070 Μαραθώνος 34 & Αγ.Χριστοφόρου 4, Πικέρμι
Π.Ε. Δυτικής Αττικής Β' (Ελευσίνα - Ασπόπυργος - Μέγαρα - Φυλή)
Καμπάξης Κωνσταντίνος Πρόεδρος 2296082732 Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Κ. Μενιδιάτη Γραμματέας 2132047078 k.menidiati@patt.gov.gr Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Ιωαννίδου Αγάπη Αναπλ. Γραμματέας 2296022318 Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Π.Ε. Νήσων Β' (Αίγινα - Αγκίστρι - Σπέτσες - Ύδρα - Κύθηρα - Αντικύθηρα - Σαλαμίνα - Πόρος)
Δανόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Παπαδοπούλου Μάρθα Γραμματέας 2132122703 sypotha-b-nison@patt.gov.gr, martha.pap@gmail.com Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Π.Ε. Πειραιά Β' (Πειραιάς - Νίκαια - Αγ. Ιωάννης Ρέντη - Κερατσίνι - Δραπετσώνα)
Αντωνιάδης Λεωνίδας Πρόεδρος sypotha-b-peiraias@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Μαργιόλη Σοφία Γραμματέας 2132073745 sypotha-b-peiraias@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com