12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
Γραμματέας
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Γραφείο Γραμματέα
Βλάχου Αναστασία Υπάλληλος 2132035602, 2132035603 gram_ada@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Γαλή Νικολίτσα Υπάλληλος 213 2035 609 gram_ada@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Γκούβρας Νικόλαος Δικηγόρος 2132035610 Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Δρίτσα Βασιλική Υπάλληλος 2132035602, 2132035603 gram_ada@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στουραΐτου Παρασκευή Δικηγόρος 2132035739 Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Συντονιστής
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Γραφείο Συντονιστή 2132035602 Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δημήτριος Σιαμάτρας Αναπλ. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 2132035606 d.siamatras@attica.gr Κατεχάκη 56, 5ος Όροφος, 11525, Αθήνα
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
Μαρία Παναγοπούλου Αναπλ. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 2132035737, 2132035623 m.panagopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 6ος όροφος, 11525, Αθήνα
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Αυτοτελές Τμήμα Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Αυτοτελές Τμήμα Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών
Μαροπάκη Ειρήνη Αναπλ. Προϊσταμένη Tμήματος 2102415903 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Αλεξόπουλος Αντώνης Μηχανικός 2102415927 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Αργύρη Σταυρούλα Μηχανικός 2102415943 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Ζήκα Ελένη Πρωτόκολλο/Γραμματεία 2102415900 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Ζαραλή Χριστίνα Πρωτόκολλο/Γραμματεία 2102415900 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Καραχάλιος Δημήτριος Μηχανικός 2102415929 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Μάσσιος Αχιλλέας Μηχανικός 2102415942 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Μαντέλας Σπύρος Πρωτόκολλο/Γραμματεία 2102415901 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Νιάκας Παναγιώτης Μηχανικός 2102415929 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Τσομεζίδου Άννα Μηχανικός 2102415927 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Χατζησπύρου Δήμητρα Μηχανικός 2102415926 tasa@attica.gr Πουραΐμη 17 & Ι. Θηβαίου 22, 13671, Αχαρνές
Αυτοτελές Τμήμα Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Αυτοτελές Τμήμα Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α 2132035758 pampseaada@gmail.com Κατεχάκη 56, 115 25, Αθήνα
Στέλλιου Δημήτριος Υπάλληλος 2132035758 civilprotection@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Νικόλαος Καστρίτης Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Προϊστάμενος Tμήματος 2132035760 civilprotection@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Αντιμετώπισης & Αποκατάστασης
Καψιμαλάκος Νικόλαος Προϊστάμενος/η 2132035698 civilprotection@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στέλλιου Δημήτριος Υπάλληλος 2132035758 civilprotection@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Σχεδιασμού & Πρόληψης
Νικόλαος Καστρίτης Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Προϊστάμενος Tμήματος 2132035760 civilprotection@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων
Σταυριανάκου Σωτηρία-Βασιλική Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2102125940, 2102125916 agrotikes_ypotheseis@attica.gr Χαλκοκονδύλη 15, 10432, Αθήνα
Τμήμα Αναδασμού & Εποικισμού
Κορυμπίδης Ιωάννης Αναπλ. Προϊστάμενος Tμήματος 2102125919 agrotikes_ypotheseis@attica.gr Χαλκοκονδύλη 15, 10432, Αθήνα
Μπούτλα Δήμητρα Υπάλληλος 2102125917 agrotikes_ypotheseis@attica.gr Χαλκοκονδύλη 15, 10432, Αθήνα
Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας
Σταυριανάκου Σωτηρία-Βασιλική Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2102125940, 2102125916 agrotikes_ypotheseis@attica.gr Χαλκοκονδύλη 15, 10432, Αθήνα
Κραουνάκη Μαρία Υπάλληλος 2105231979 agrotikes_ypotheseis@attica.gr Χαλκοκονδύλη 15, 10432, Αθήνα
Μπούτλα Δήμητρα Υπάλληλος 2102125917 agrotikes_ypotheseis@attica.gr Χαλκοκονδύλη 15, 10432, Αθήνα
Παπαγιάννη Ελένη Υπάλληλος 2102125914 agrotikes_ypotheseis@attica.gr Χαλκοκονδύλη 15, 10432, Αθήνα
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α'
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α' 2103403300
Χρονόπουλος Ηλίας Διευθυντής 2103403348 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄
Χιωτάκη Πούλου Ειρήνη Προϊστάμενος/η 2103403334 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Αθανασίου Γιάννης Υπάλληλος 2103403399 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Λούβαρης Αθανάσιος Υπάλληλος 2103403399 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μαθιουδάκης Μιχαήλ Υπάλληλος 2103403424 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μπάρτζος Λάμπρος Υπάλληλος 2103403380 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Πλατής Κωνσταντίνος Υπάλληλος 2103403433 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Συνοδινός Τηλέμαχος Υπάλληλος 2103403433 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τραχιώτης Εμμανουήλ Υπάλληλος 2103403380 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
Παληογιάννη Αγγελική Αναπλ. Προϊσταμένη Tμήματος 2103403336 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Γόνιου Ζωή Υπάλληλος 2103403424 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Δημητρακόπουλος Παύλος Υπάλληλος 2103403365 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Ιωνάς Παναγιώτης Υπάλληλος 2103403400 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Κοτσογιάννης Νίκος Υπάλληλος 2103403382 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Κωτσάκος Χρήστος Υπάλληλος 2103403380 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μακρίδης Σταύρος Υπάλληλος 2103403365 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μαντέλλου Μαρία Υπάλληλος 2103403394 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μιχάλης Ιωάννης Υπάλληλος 2103403380 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Ντότσικα Μαρία Υπάλληλος 2103403371 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Χαρίση Αικατερίνη Υπάλληλος 2103403382 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τμήμα Γραμματείας
Κρέστου Διονυσία Αναπλ. Προϊσταμένη Tμήματος 2103403346 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Αχείμαστος Αθανάσιος Υπάλληλος 2103403404 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Βασιλειάδης Βασίλης Υπάλληλος 2103403346 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Γεωργόπουλος Σωτήρης Υπάλληλος 2103403433 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Γιαννάτος Λαγός Γεώργιος Υπάλληλος 2103403433 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Δεσποτοπούλου Σωτηρία Υπάλληλος 2103403424 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Δημητροπούλου Τριανταφυλλιά Υπάλληλος 2103403381 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Δουδούμη Παναγιώτα Υπάλληλος 2103403381 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Κοντογιάννης Λάμπρος Υπάλληλος 2103403404 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Κρανιώτη Βανέσσα Υπάλληλος 2103403381 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μάστορας Αλέξανδρος Υπάλληλος 2103403404 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μέλανι Χριστίνα Υπάλληλος 2103403394 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μαυρέλης Αναστάσιος Υπάλληλος 2103403381 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Παντελουδάκης Κωνσταντίνος Υπάλληλος 2103403400 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Σφυρόερας Γεώργιος Υπάλληλος 2103403357 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Σωτηρίου Γεώργιος Υπάλληλος 2103403365 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τασσόπουλος Δημήτριος Υπάλληλος 2103403389 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τσέτσος Ιωάννης Υπάλληλος 2103403389 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τμήμα Ελέγχου
Κόφφα Νικολέττα Αναπλ. Προϊσταμένη Tμήματος 2103403345 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Βαγενά Θεοδώρα Υπάλληλος 2103403429 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Κατσαρού Αγγελική Υπάλληλος 2103403405 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μπάλιος Δημήτριος Υπάλληλος 2103403400 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Παντελεήμων Παναγιώτης Υπάλληλος 2103403389 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τσεκούρα Σταυρούλα Υπάλληλος 2103403433 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τσιβόλα Λαμπρινή Υπάλληλος 2103403394 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Φασουλάκης Ιωάννης Υπάλληλος 2103403400 dam_athinas@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα & Ανατ. Αττικής
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα & Ανατ. Αττικής
Αποστολοπούλου Ιωάννα Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης 2106604901, 2106604947 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄
Γρηγοριάδη Βανέσσα Προϊστάμενος/η 2106604910 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Αγγελοπούλου Άννα Σοφία Υπάλληλος 2106604914 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Κοκκίνου Γεωργία Υπάλληλος 2106604908 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
Σινάνη Ειρήνη Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2106604902 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Καρασούλα Μαρία Υπάλληλος 2106604904 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Κολοβού Κυριακή Υπάλληλος 2106604922 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Κώτσης Αθανάσιος Υπάλληλος 2106604904 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Πολιτάκη Βασιλική Υπάλληλος 2106604942 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Τμήμα Γραμματείας 2106604900
Μαμαλίγκα Αλεξάνδρα Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2106604903 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα Υπάλληλος 2106604941 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Κωστάκης Διονύσης Υπάλληλος 2106604938 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Σαγώνας Αθανάσιος Υπάλληλος 2106604903 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Σιέμος Δημήτριος Υπάλληλος 2106604929, 2106604935 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Τμήμα Ελέγχου
Βασιλάκος Φώτιος Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2106604933 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Κατσιμίχα Βασιλική Υπάλληλος 2106604931 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Κωφονικολός Γιάννης Υπάλληλος 2106604942 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Οικονομάκη Άννα Υπάλληλος 2106604917 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Τσιτσιμπίκου Αικατερίνη Υπάλληλος 2106604928 dam_anat@attica.gr Ψαρρών 19, 15351, Παλλήνη
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομ. & Δυτ. Αττικής
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομ. & Δυτ. Αττικής
Σταματελόπουλος Λεωνίδας Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης, Προϊστάμενος Tμήματος 2103403342 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄
Αναστασοπούλου Αναστασία Προϊστάμενος/η 2103403333 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Υπάλληλος 2103403432 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Καλογεροπούλου Γεωργία Υπάλληλος 2103403363 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Σπανού Βασιλική Υπάλληλος 2103403377 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
Σταματελόπουλος Λεωνίδας Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης, Προϊστάμενος Tμήματος 2103403342 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Αντωνιάδης Κυριάκος Υπάλληλος 2103403417 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Μπαρμπέρης Δημήτριος Υπάλληλος 2103403367 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Χαρατσάρης Κωνσταντίνος Υπάλληλος 2103403406 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τμήμα Γραμματείας
Γεωργαρά Μαρία Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2103403347 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Τμήμα Ελέγχου
Ξύγγη Χαρίκλεια Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 210 3403 364 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Βλαχοπούλου Ειρήνη Υπάλληλος 2103403343 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Κλάδου Ελένη Υπάλληλος 2103403408 dam_athinas_b@attica.gr Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων
Κανδιανοπούλου Χριστίνα Διευθυντής 2104141610 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Τμήμα Αδειών Διαμονής Α΄
Κρητικού Αικατερίνη Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2104141616 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Δατσέρης Μανώλης Υπάλληλος 2104141646 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Λαγουβάρδος Γεώργιος Υπάλληλος 2104141644 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Λαμπροπούλου Ελευθερία Υπάλληλος 2104141630 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Μαυρογιάννη Αργυρώ Υπάλληλος 2104141632 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Χαρμαντάς Στυλιανός Υπάλληλος 2104141623 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Τμήμα Αδειών Διαμονής Β΄
Αγοργιανίτης Γεώργιος Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2104141602 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Ήσυχου Σοφία Υπάλληλος 2104141663 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Ιωαννίδης Γαβριήλ Υπάλληλος 2104141615 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Καψαχάτης Πανταζής Υπάλληλος 2104141621 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Κοσμίδου Σωτηρία Υπάλληλος 2104141617 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Κουφουδάκη Ιωάννα Υπάλληλος 2104141693 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Τμήμα Γραμματείας
Σταθοπούλου Ειρήνη Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2104141605 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Αναγνωστόπουλος Ελευθέριος Υπάλληλος 2104141668 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Καρκαβίτσας Χαράλαμπος Υπάλληλος 2104141676 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Μενδρινός Γεώργιος Υπάλληλος 2104141670 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Πετράκης Ιωσήφ Υπάλληλος 2104141676 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Σκορδίλης Βασίλειος Υπάλληλος 2104141680 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Σμυρναίου Ειρήνη Υπάλληλος 2104141673 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Τρουχάν Κωνσταντίνος Υπάλληλος 2104141637 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Τσαμπή Δέσποινα Υπάλληλος 2104141674 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Τμήμα Ελέγχου
Ανδρεάκος Γεώργιος Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2104141601 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Δραμισιώτης Κωνσταντίνος Υπάλληλος 2104141634 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Ορφανού Παγώνα Υπάλληλος 2104141624 dam_dattip@attica.gr Αγίου Διονυσίου 5, 18545, Πειραιάς
Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων
Σιαμάτρας Δημήτρης Διευθυντής 2132035606 d.siamatras@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Αεροϋγειονομείου
Μακρή Άννα Προϊστάμενος/η 2103532753 healthcontrol@athensairport.gr Διεθνές Αεροδρομίο Ελ. Βενιζέλος, 19019, Σπάτα
Αγγελακόπουλος Βάϊος Υπάλληλος 2103532522 Διεθνές Αεροδρομίο Ελ. Βενιζέλος, 19019, Σπάτα
Καραντζά Αλεξάνδρα Υπάλληλος 2103532753 Διεθνές Αεροδρομίο Ελ. Βενιζέλος, 19019, Σπάτα
Καρκαβίτσα Σταυρούλα Υπάλληλος 2103532753 Διεθνές Αεροδρομίο Ελ. Βενιζέλος, 19019, Σπάτα
Νικολαΐδης Λεωνίδας Υπάλληλος 2103532753 Διεθνές Αεροδρομίο Ελ. Βενιζέλος, 19019, Σπάτα
Σερπάνου Αθηνά Υπάλληλος 2103532753 Διεθνές Αεροδρομίο Ελ. Βενιζέλος, 19019, Σπάτα
Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Πρόνοιας
Καλαντζής Αθανάσιος Προϊστάμενος/η 2106775152 a.kalantzis@attica.gr Άντερσεν 4Γ & Μωραΐτη 93, 11525, Αθήνα
Αλημίση Μαρία Υπάλληλος 2106775152 m.alimisi@attica.gr Άντερσεν 4Γ & Μωραΐτη 93, 11525, Αθήνα
Αϊβατίδη Χριστίνα Υπάλληλος 2108842414 Άντερσεν 4Γ & Μωραΐτη 93, 11525, Αθήνα
Πανταζή Καλλιόπη Υπάλληλος Άντερσεν 4Γ & Μωραΐτη 93, 11525, Αθήνα
Δ/νση Διοίκησης
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Διοίκησης
Δοβανίδου Κυριακή Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Προϊσταμένη Τμήματος 2132035612 dioikisi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών
Γιαβάρα Δέσποινα Αναπλ. Προϊσταμένη Tμήματος 2132035728 protokollo@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Αντωνάκης Σπυρίδων Αρχείο 2132035685 Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Καρακώστας Γεώργιος Αρχείο 2132035685 Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κεντρική Είσοδος Φύλακας 2132035692 Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μπούρα Βιργινία Πρωτόκολλο 2132035724 protokollo@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Σπανός Παναγιώτης Πρωτόκολλο 2132035730 protokollo@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στυλίδου Φιλιώ Πρωτόκολλο 2133035732 protokollo@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τσαλίκη Ελισάβετ Ταχυδρομείο 2132035780 protokollo@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Γραφείο επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)
Κοττής Ιωάννης Υπεύθυνος Γραφείου 2132035703 xagi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κουτσουνάκη Ελευθερία Υπάλληλος 2132035702 xagi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μπαμπάτσικος Ανδρόνικος Υπάλληλος 2132035733 xagi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τουρνά Σταυρούλα Υπάλληλος 2132035693 xagi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τούσης Αριστοτέλης Υπάλληλος 2132035778 xagi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Διαφάνειας
Κολιοπούλου Χρυσούλα Αναπλ. Προϊσταμένη Tμήματος 2132035713 ch.koliopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στελιουδάκης Στράτος Υπάλληλος 2132035699 s.stelioudakis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Ιωαννίδης Οδυσσέας Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2132035616 o.ioannidis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Αρτεμάκης Νικόλαος Υπάλληλος 2132035661 n.artemakis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Βαφάκος Σωκράτης Υπάλληλος 2132035775 s.vafakos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κολέσκα Ζέτα Υπάλληλος 2132035697 z.koleska@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κούσουλας Ευστάθιος Υπάλληλος 2132035650 s.kousoulas@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Παμπαλιάρη Αναστασία Υπάλληλος 2132035791 a.pampaliari@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Παπαδοπούλου Πηνελόπη Υπάλληλος 2132035683 p.papadopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Ροδόπουλος Κωνσταντίνος Υπάλληλος 2132035742 k.rodopoulos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τζεμπελίκος Μιχάλης Υπάλληλος 2132035654 m.tzempelikos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τσώνου Χριστιάννα Υπάλληλος 2132035655 ch.tsonou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Φραγκιουδάκη Μαρία Υπάλληλος 2132035658 m.fragkioudaki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων
Πετσόγλου Όλγα Αναπλ. Προϊσταμένη Tμήματος 2132035763 ol.petsoglou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Βασιλική Φλίγκου Υπάλληλος 2132035746 v.fligkou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Γιαννακοπούλου Βαρβάρα Υπάλληλος 2132035684 v.giannakopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Γιαννακόπουλος Νικόλαος Υπάλληλος 2132035687 n.gianakopoulos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κουτσού Κωνσταντίνα Υπάλληλος 2132035647 k.koutsou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μουτσάτσου Σωτηρία Υπάλληλος 2132035773 s.moutsatsou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μωυσίδης Χρήστος Υπάλληλος 2132035774 c.moisidis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Πανουργιάς Δημήτριος Υπάλληλος 2132035680 d.panourgias@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Σαξιώνη Μαριάννα Υπάλληλος 2132035614 m.saxioni@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Προσωπικού
Δοβανίδου Κυριακή Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Προϊσταμένη Τμήματος 2132035612 dioikisi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Ευθυμίου Κωνσταντίνα Υπάλληλος 2132035626 dioikisi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κατραβά Ελένη Υπάλληλος 2132035690 dioikisi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Λάμπρου Σοφία Υπάλληλος 2132035627 dioikisi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Ντηνιακού Έλενα Υπάλληλος 2132035766 dioikisi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στριγγλής Παναγιώτης Υπάλληλος 2132035743 p.striglis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Συντζουλάκη Μόνικα Υπάλληλος 2132035747 dioikisi@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Μαυρουδή Φανή Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης 2103232937 (εσωτ. 100 & 108) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Τμήμα Εκκαθάρισης
Αρβανιτάκης Αντώνιος Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2103232935 (Εσωτ. 101) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Βασιλακόπουλος Βασίλης Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 125) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Κόκιος Ιωάννης Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 115) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Τζάνος Ευάγγελος Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 129) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Τμήμα Εποπτείας
Ιακωβάκης Ιωάννης Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2103232935 (Εσωτ. 103) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Αναστασιάδου Πελαγία Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 109) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Ζέλλιου Δωροθέα Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 128) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Μαμάη Ευαγγελία Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 122) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Πετρόπουλος Δημήτριος Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 119) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Χαραλαμπίδης Χρυσοβαλάντης Γεώργιος Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 114) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Τμήμα Μητρώου & Γραμματειακής Υποστήριξης
Γρίβας Ηλίας Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2103237084 (Εσωτ. 104) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Δασκαλόπουλος Ιωάννης Υπάλληλος 2103237084 (Εσωτ. 126) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
Βασσάλας Χαράλαμπος Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2103237078 (Εσωτ. 102) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Βήχου Σταματία Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 124) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Δάμπα Φανή Υπάλληλος 2103232935 (Εσωτ. 121) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Πορφύρη Αγορίτσα Υπάλληλος 2103237078 (Εσωτ. 118) klirodotimata@attica.gr Αιόλου 72, 10559, Αθήνα
Δ/νση Οικονομικού
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Οικονομικού
Βρανάς Αντώνης Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2132035613 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας
Νάκου Βασιλική Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2132035741 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
Σιμόπουλος Δημήτρης Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2132035634 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Αγγελακόπουλος Βασίλειος Υπάλληλος 2132035638 vas.angelakopoulos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Αναγνώστου Λαριώνη Παρασκευή Υπάλληλος 2132035691 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Γιαννακοπούλου Μαρία Υπάλληλος 2132035635 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κουρή Έλενα Υπάλληλος 2132035636 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Βογιατζή Ιωάννα Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 213 2035 779 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κοντού Μαρία Υπάλληλος 2132035640 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κουρής Γιάννης Υπάλληλος 2132035716 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Ποντικού Άννα Υπάλληλος 2132035639 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τρούλη Κωνσταντίνα Υπάλληλος 2132035660 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Φτάκα Δέσποινα Υπάλληλος 2132035670 d.ftaka@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κρατικών Οχημάτων
Βρανάς Αντώνης Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2132035613 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κούτσικος Χρυσοβαλάντης Υπάλληλος 2132035628 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κώνστας Ιωάννης Υπάλληλος 2132035689 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Παναγούλης Αθανάσιος Υπάλληλος 2132035715 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Ρηγάκος Παναγιώτης Υπάλληλος 2132035659 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Γραφείο Κρατικών Οχημάτων
Ιακωβίδου Αλεξάνδρα Υπάλληλος 2132035756 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Καβρουλάκης Ιωάννης Οδηγός 2132035780 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Παππά Νικολέττα Υπάλληλος 2132035686 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Προυπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών & Πληρωμών
Λιάπης Παναγιώτης Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2132035648 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μανωλοπούλου Αμαλία Υπάλληλος 2132035633 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στάθη Άννα Υπάλληλος 2132035642 oikonomiko@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Λεκάτη Σοφία Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2103725771, 2103725776 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Γραμματικός Ηλίας Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2103725768 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Αγγελίνας Παναγιώτης Υπάλληλος 2103725764 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Δαπουλάκης Ηλίας Υπάλληλος 2103725760 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Δρόσος Ευάγγελος Υπάλληλος 2103725766 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Καρανικόλα Πηνελόπη (Πένυ) Υπάλληλος 2103725772 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Καρκαλέτσης Κωνσταντίνος Υπάλληλος 2103725767 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Κατσώρη Αυγέρω Υπάλληλος 2103725756 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Κοκκινόπουλος Θεόδωρος Υπάλληλος 2103725757 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Κωστής Φίλιππος Υπάλληλος 2103725797 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Μιχάλογλου Δέσποινα Υπάλληλος 2103725734 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Νιάκας Παναγιώτης Υπάλληλος 2103725730 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Συννέφα Αφροδίτη Υπάλληλος 2103725739 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
Λεκάτη Σοφία Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2103725771, 2103725776 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Βανδουλάκης Εμμανουήλ Υπάλληλος 2103725798 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Βασιλειάδης Βασίλειος Υπάλληλος 2103725731 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Βρεττός Δημήτριος Υπάλληλος 2103725778 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Δρακοπούλου Δέσποινα Υπάλληλος 2103725773 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Κάρλος Σεραφείμ Υπάλληλος 2103725721 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Καραλή Αικατερίνη Υπάλληλος 2103725745 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Κεχαγιά – Παρδάλη Ευθαλία (Λία) Υπάλληλος 2103725775 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Μποσκαΐνος Δημήτρης Υπάλληλος 2103725737 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Νταργάκης Παναγιώτης Υπάλληλος 2103725755 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Παπαχρήστου Αγγελική Υπάλληλος 2103725759 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Πιτταρά Μαρία Υπάλληλος 2103725743 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Φαναριώτης Αριστείδης Υπάλληλος 2103725753 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Γραφείο Γραμματείας
Κουρνέτα Σταυρούλα Υπάλληλος 2103725777 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Μπισμπίκου Χριστίνα Υπάλληλος 2103725748 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Στάμου Παναγιώτης Υπάλληλος 2103725747 pexo@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Αδάμ Σεβαστή Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Αν. Προϊσταμένη Tμήματος 2132035608 pliroforiki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων
Κακλαμάνου Κωνσταντίνα Προϊστάμενος/η 2132035643 pliroforiki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μάστακα Πηνελόπη Υπάλληλος 2132035789 pliroforiki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη
Καλταμπάνη Αναστασία Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2132035678 pliroforiki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Βαγγελάκος Θωμάς Υπάλληλος 2132035714 pliroforiki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Κωνσταντίνου Παναγιώτα Υπάλληλος 2132035649 pliroforiki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων
Αδάμ Σεβαστή Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Αν. Προϊσταμένη Tμήματος 2132035608 pliroforiki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Παπαδοπούλου Έλενα Υπάλληλος 2132035641 pliroforiki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
Παναγοπούλου Μαρία Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2132035737, 2132035623 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημόσιων Έργων
Κολοκούρης Πέτρος Αναλ. Προϊστάμενος Tμήματος 2109225888, 2109223200 perifergastirio@attica.gr Καλλιρόης 144, 11741, Καλλιθέα
Μπουτσικάρης Παναγιώτης Υπάλληλος 2109225888, 2109223200 perifergastirio@attica.gr Καλλιρόης 144, 11741, Καλλιθέα
Παπανικόλας Ευάγγελος Υπάλληλος 2109225888, 2109223200 perifergastirio@attica.gr Καλλιρόης 144, 11741, Καλλιθέα
Υφαντή Μαρία Υπάλληλος 2109225888, 2109223200 perifergastirio@attica.gr Καλλιρόης 144, 11741, Καλλιθέα
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Παναγοπούλου Μαρία Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 2132035737, 2132035623 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Αναγνώστης Συμεών Υπάλληλος 2132035618 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Βελέντζα Βασιλική Υπάλληλος 2132035677 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Ευαγγελιάδης Μιχαήλ Υπάλληλος 2132035734 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μπουντάς Θεόδωρος Υπάλληλος 2132035738 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μύρτα Νικολιά Υπάλληλος 2132035675 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τζούχας Νικόλαος Υπάλληλος 2132035759 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Χατζηγεωργίου Μαίρη Υπάλληλος 2132035674 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Τμήμα Φυσικών Πόρων
Δρόσος Αλέξιος Αναπλ. Προϊστάμενος Tμήματος 2132035781 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Ξιφαράς Παύλος Υπάλληλος 2132035615, 2132035677 texnikos_elegxos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Δ/νση Υδάτων
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Δ/νση Υδάτων
Μπέλλος Θεόδωρος Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2103725702 nero@attica.gr, th.bellos@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Τμήμα Ανάπτυξης & Διμερών Σχέσεων
Μπέλλος Θεόδωρος Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2103725702 nero@attica.gr, th.bellos@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Δήμου Αγγελική Υπάλληλος 2103725762 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Ζουλιανίτης Αντώνης Υπάλληλος 2103725705 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Πέτρου Κωνσταντίνος Υπάλληλος 2103725765 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Σεκαδάκης Μιχαήλ Υπάλληλος 2103725769 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Χριστόπουλος Γεώργιος Υπάλληλος 2103725708 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας
Χειλάς Διαμαντόπουλος Νικόλαος Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2103725744 nero@attica.gr, n.cheilas@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Γιαννακέας Ευάγγελος Υπάλληλος 2103725711 e.giannakeas@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Ζαφειρόπουλος Σπύρος Υπάλληλος 2103725711 s.zafeiropoulos@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Πότσης Ευάγγελος Υπάλληλος 2103725711 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Σοφιανόπουλος Σπύρος Υπάλληλος 2103725711 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων
Καρβούνης Γεώργιος Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος 2103725703 nero@attica.gr, g.karvounis@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Δέρβος Νικόλάος Υπάλληλος 2103725782 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Δημητρακόπουλος Γιάννης Υπάλληλος 2103725707 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Παπακωνσταντίνου Μαρία Υπάλληλος 2103725723 nero@attica.gr Μεσογείων 239, 15451, Ν. Ψυχικό
Επιτροπές
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα & Νότιου Τομέα Αθηνών
Κολιοπούλου Χρυσούλα Γραμματέας 2132035713 ch.koliopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στελιουδάκης Στράτος Αναπλ. Γραμματέας 2132035699 s.stelioudakis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Κεντρικού Τομέα & Βόρειου Τομέα Αθηνών
Παπαδοπούλου Πηνελόπη Γραμματέας 2132035683 p.papadopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Αρτεμάκης Νικόλαος Αναπλ. Γραμματέας 2132035661 n.artemakis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Π.Ε. Πειραιώς, Νήσων & Ανατολικής Αττικής
Φτάκα Δέσποινα Γραμματέας 2132035670 d.ftaka@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Αγγελακόπουλος Βασίλειος Αναπλ. Γραμματέας 2132035638 vas.angelakopoulos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Επιτροπή αναφορικά με ζητήματα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης αρμοδιότητας ΑπΔΑ
Κολιοπούλου Χρυσούλα Γραμματέας 2132035713 ch.koliopoulou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στριγγλής Παναγιώτης Αναπλ. Γραμματέας 2132035743 p.striglis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Επιτροπή Αστικής Ευθύνης του άρθρου 232 του Ν. 3852/2010
Βαφάκος Σωκράτης Γραμματέας 2132035775 s.vafakos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Φραγκιουδάκη Μαρία Αναπλ. Γραμματέας 2132035658 m.fragkioudaki@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Επιτροπή Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων
Κουμουνδουρέα Μυρτώ Μέλος 2132035768 m.koumoundourea@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Μπελέρπου Ιωάννα Μέλος 2132035752 i.mpelerpou@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Επιτροπή Ορίων
Τζεμπελίκος Μιχάλης Γραμματέας 2132035654 m.tzempelikos@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994
Σαξιώνη Μαριάννα Γραμματέας 2132035614 m.saxioni@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Στελιουδάκης Στράτος Αναπλ. Γραμματέας 2132035699 s.stelioudakis@attica.gr Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Ανατολικής Αττικής
Λιόγας Νικόλαος Πρόεδρος 2132031679 liogasnikos@gmail.com Φειδιππίδου 2Β, Παλλήνη
Λασηθιωτάκη Ευαγγελία Γραμματέας 2132031682 e.lasithiotaki@0156.syzefxis.gov.gr Φειδιππίδου 2Β, Παλλήνη
Παναγιωτίδης Ιορδάνης Αναπλ. Γραμματέας 2106662085 i.panagiotidis@0156.syzefxis.gov.gr Φειδιππίδου 2Β, Παλλήνη
Βόρειου Τομέα
Χατζηδάκη Ναυσικά Πρόεδρος 2132038138, 2132038140 nachatzi@gmail.com Βασ. Σοφίας & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι
Κόλλια Κυριακή Γραμματέας 213-2038147 kkollia73@yahoo.gr Βασ. Σοφίας & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι
Λέκκα Μαρία Αναπλ. Γραμματέας 2132038143 lekkamariav@gmail.com Βασ. Σοφίας & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι
Δυτικής Αττικής
Λάσκος Κων/νος Πρόεδρος 2131601378 klaskos@patt.gov.gr Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Σφέτσα Ευαγγελία Γραμματέας 2132047016 esfetsa@patt.gov.gr Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Πόγκα Παναγιώτα Αναπλ. Γραμματέας 2132047073 ppoga@patt.gov.gr Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Δυτικού Τομέα
Μαραγκού Ευφροσύνη Πρόεδρος 2132044859 efromaragu@yahoo.gr Μιλτιάδου 4, Αιγάλεω
Τσιρώνα Ελευθερία Γραμματέας 2132044832 e.tsirona@egaleo.gr Μιλτιάδου 4, Αιγάλεω
Χρυσοβέργη Ελένη Αναπλ. Γραμματέας 2132044818 echrisovergi@egaleo.gr Μιλτιάδου 4, Αιγάλεω
Κεντρικού Τομέα
Χατζηαθανασίου Ασημίνα Πρόεδρος minaxatz@gmail.com
Θεοχάρη Άννα Γραμματέας 2109200676 sarchitektonikis@gmail.com
Αναγνωστοπούλου Σοφία Αναπλ. Γραμματέας sanagnostopoulou@patt.gov.gr
Νήσων
Γόπη Ελένη Πρόεδρος 2131601659 igenitsaridi@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Γενιτσαρίδη Ιωάννα Γραμματέας 2131601616 egopi@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Γερόντη Κυριακή Αναπλ. Γραμματέας 2131618569 kgeronti@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Νότιου Τομέα
Κάννα Κυριακή Πρόεδρος 2109607176 k.kana@glyfada.gr, sa.notioutomea@gmail.com Διαδόχου Παύλου 42, Γλυφάδα
Δραγάτης Γεώργιος Γραμματέας 2104830204 georgedragat@gmail.com Διαδόχου Παύλου 42, Γλυφάδα
Γκίκας Γεώργιος Αναπλ. Γραμματέας 2109631080 g.gkikas@glyfada.gr Διαδόχου Παύλου 42, Γλυφάδα
Πειραιά
Βαλσαμίδου Ευσταθία Πρόεδρος 2131601695 e.vals@hotmail.com Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Σερεμεντάκη Ευαγγελία Γραμματέας 2131601695 sapirea@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Σταματίου Ιωάννα Αναπλ. Γραμματέας 2131601695 sapirea@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (A' Αττικής)
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Βόρειος Τομέας Α'
Λεκάτη Σοφία Πρόεδρος 2103725771 sypothavt@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Βρεττός Δημήτριος Γραμματέας 2103725778 sypothavt@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Δυτικός Τομέας Α'
Μικράκη Ευαγγελία Πρόεδρος 2132065719 evangelia.mikraki@patt.gov.gr Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι
Παπασταμάτης Κων/νος Γραμματέας 2132100380, 2132100393, 2132100358 Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι
Κεντρικός Τομέας Α'
Γραμματικός Ηλίας Πρόεδρος 2103725768 sypotha@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Υφαντή Μαρία Γραμματέας 2109216211 sypotha@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Ξιφαράς Παύλος Αναπλ. Γραμματέας 2109225888 Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Νότιος Τομέας Α'
Μικράκη Ευαγγελία Πρόεδρος 2132065719 evangelia.mikraki@patt.gov.gr Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 6ος Όροφος
Μελαχροιχού Ζάμπια Γραμματέας 2132065703 z.melaxroinou@patt.gov.gr Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 6ος Όροφος
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Α'
Θερμογιάννης Γεώργιος Πρόεδρος 2132065730 georgios.thermogiannis@patt.gov.gr Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 6ος Όροφος
Μπαστάνη Σαββούλα Γραμματέας 2132005330, 2132005381, 2132005319 Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 6ος Όροφος
Π.Ε. Δυτικής Αττικής Α'
Νταργάκης Παναγιώτης Πρόεδρος 2103725755 p.dargakis@attica.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Μανωλιάδη Σταματία Γραμματέας 2131601387, 2131601385 s.manoliadi@patt.gov.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Π.Ε. Νήσων Α'
Λεκάτη Σοφία Πρόεδρος 2103725771 Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Χαλαβάζης Ισίδωρος Γραμματέας 2131602117 i.halavazis@patt.gov.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Π.Ε. Πειραιά Α'
Λεκάτη Σοφία Πρόεδρος 2103725771 Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Φιλλίπα Ελένη Γραμματέας 2131602105 e.filippa@patt.gov.gr Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, 1ος Όροφος
Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Β' Αττικής)
Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email Διεύθυνση
Βόρειος Τομέας Β' (Αγία Παρασκευή)
Παλαμάρη Αλεξάνδρα Πρόεδρος 2106084256 (Εσωτ 3701) sypothabbta@gmail.com Μεσογείων 372, 153 41, Αγ. Παρασκευή
Καλογήρου Κων/νος Γραμματέας 2106084256 (Εσωτ 3706) sypothabbta@gmail.com Μεσογείων 372, 153 41, Αγ. Παρασκευή
Βόρειος Τομέας Β' (Αμαρούσιο - Κηφισιά)
Μινέσχος Πρόεδρος Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα, Μαρούσι
Σέρτη Αικατερίνη Γραμματέας 2312038173 sypothab_maroussi@outlook.com Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα, Μαρούσι
Παπαδοπούλου Αγγελική Αναπλ. Γραμματέας 2132007157 apapadopoulou@kifissia.gr Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα, Μαρούσι
Βόρειος Τομέας Β' (Νέα Ιωνία)
Αναστασίου 'Ελλη Πρόεδρος 2131617154 sypotha@neaionia.gr Λ.Ηρακλείου 139, Ν. Ιωνία
Μαρούλης Γεώργιος Γραμματέας 2131617117 sypotha@neaionia.gr Λ.Ηρακλείου 139, Ν. Ιωνία
Δυτικός Τομέας Β' (Αιγάλεω - Περιστέρι)
Τζώρτζη Μαρία Πρόεδρος 2132044827 maria.tzortzi@egaleo.gr Μιλτιάδου 4, 122 43, Αιγάλεω
Πρεβεζάνου Βασιλική Γραμματέας ydomegaleo@yahoo.gr, v.prevezanou@egaleo.gr Μιλτιάδου 4, 122 43, Αιγάλεω
Χρυσοβέργη Ελένη Αναπλ. Γραμματέας ydomegaleo@yahoo.gr Μιλτιάδου 4, 122 43, Αιγάλεω
Κεντρικός Τομέας Β'
Δανιήλ Μαρία Πρόεδρος 2105205008 d.domisis@athens.gr Σωκράτους 57, Αθήνα, 2ος Όροφος
Τσούτσης Θωμάς Αναπλ. Πρόεδρος 2105205052 d.domisis@athens.gr Σωκράτους 57, Αθήνα, 2ος Όροφος
Σαραντοπούλου Σταυρούλα Γραμματέας 2105205045 d.domisis@athens.gr Σωκράτους 57, Αθήνα, 2ος Όροφος
Τσιλιβίτη Πολυτίμη Αναπλ. Γραμματέας 210520553 d.domisis@athens.gr Σωκράτους 57, Αθήνα, 2ος Όροφος
Νότιος Τομέας Β' (Ελληνικό - Αργυρούπολη)
Βασιλειάδης Νικόλαος Πρόεδρος 2132026049 (Εσωτ 849) Αργυρουπόλεως 94-96, 16451, Αργυρούπολη
Μπαλταγιάννη Κων/να Γραμματέας 2132025787 ydom@elliniko-argyroupoli.gr Αργυρουπόλεως 94-96, 16451, Αργυρούπολη
Νότιος Τομέας Β' (Καλλιθέα - Γλυφάδα - Μοσχάτο - Ταύρος)
Εξαδάκτυλος Απόστολος Πρόεδρος 2131624107 sypotha.b@kallithea.gr Θησέως 156, 176 75, Καλλιθέα
Δημητριάδου Στέλλα Γραμματέας 2109530665 sypotha.b@kallithea.gr Θησέως 156, 176 75, Καλλιθέα
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Β' (Αχαρνές - Ωρωπός - Διόνυσος)
Λεμονίδου Ησαΐα Πρόεδρος 2132072377 sypotha@acharnes.gr Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές
Βασιλειάδου Ελισάβετ Γραμματέας 2132072508 sypotha@acharnes.gr Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές
Κατάρα Παρασκευή Αναπλ. Γραμματέας 2132072417 vkatara@acharnes.gr Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Β' (Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη - Μαρκόπουλο)
Ηλιοπούλου Παναγιώτα Πρόεδρος 2132030401 sypotha@vvv.gov.gr Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πρώην Δημαρχείο Βάρης
Καραγιάννη Ολυμπία Γραμματέας 2132030404 sypotha@vvv.gov.gr Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πρώην Δημαρχείο Βάρης
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Β' (Παλλήνη - Ραφήνα - Πικέρμι - Σπάτα - Αρτέμιδα)
Προεστάκη Κωνσταντίνα Πρόεδρος 2106039550 Μαραθώνος 34 & Αγ.Χριστοφόρου 4, Πικέρμι
Μπουμπαλού Χρυσούλα Γραμματέας 2106039550 (Εσωτ. 1) sypothaBpik@4059.syzefxis.gov.gr Μαραθώνος 34 & Αγ.Χριστοφόρου 4, Πικέρμι
Αγγελοπούλου Άννα Μαρία Αναπλ. Γραμματέας 2294321070 Μαραθώνος 34 & Αγ.Χριστοφόρου 4, Πικέρμι
Π.Ε. Δυτικής Αττικής Β' (Ελευσίνα - Ασπόπυργος - Μέγαρα - Φυλή)
Καμπάξης Κωνσταντίνος Πρόεδρος 2296082732 Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Κ. Μενιδιάτη Γραμματέας 2132047078 k.menidiati@patt.gov.gr Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Ιωαννίδου Αγάπη Αναπλ. Γραμματέας 2296022318 Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα
Π.Ε. Νήσων Β' (Αίγινα - Αγκίστρι - Σπέτσες - Ύδρα - Κύθηρα - Αντικύθηρα - Σαλαμίνα - Πόρος)
Δανόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Παπαδοπούλου Μάρθα Γραμματέας 2132122703 sypotha-b-nison@patt.gov.gr, martha.pap@gmail.com Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Π.Ε. Πειραιά Β' (Πειραιάς - Νίκαια - Αγ. Ιωάννης Ρέντη - Κερατσίνι - Δραπετσώνα)
Αντωνιάδης Λεωνίδας Πρόεδρος sypotha-b-peiraias@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Μαργιόλη Σοφία Γραμματέας 2132073745 sypotha-b-peiraias@patt.gov.gr Αιγάλεω & Κάστορος, Πειραιάς
Ομαδική Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
Προς Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Σύνδεσμος Αποστολής
Γραμματέας Σύνδεσμος Αποστολής
Συντονιστής Σύνδεσμος Αποστολής
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Σύνδεσμος Αποστολής
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής Σύνδεσμος Αποστολής
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας & προς όλες τις Διευθύνσεις αυτής Σύνδεσμος Αποστολής
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής & προς όλες τις Διευθύνσεις αυτής Σύνδεσμος Αποστολής
Γενικές Διευθύνσεις & προς τις Διευθύνσεις Σύνδεσμος Αποστολής
Προς τις Διευθύνσεις Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Διοίκησης Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Οικονομικού Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α' Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομ. & Δυτ. Αττικής Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα & Ανατ. Αττικής Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Υδάτων Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Σύνδεσμος Αποστολής
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Σύνδεσμος Αποστολής
Κεντρικό Πρωτόκολλο Σύνδεσμος Αποστολής
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com