16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πού μπορώ να προγραμματίσω ραντεβού επίδοσης αποφάσεων (ληγμένες & απορριπτικές);

Ζητάτε ραντεβού στο grammateia-dampirea@attica.gr

Πού μπορώ να προγραμματίσω ραντεβού χορήγησης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής;

Για ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο tm-elegxou-pireas@attica.gr

Πώς αποστέλλονται αιτήσεις θεραπείας, παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης, παραίτησης, βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, βεβαίωση περ. 7Α της παρ.Β του άρθρου20 Ν. 4251/2014;

Αποστέλλονται με συστημένη αλληλογραφία  (ξεχωριστός φάκελος ανά άτομο)

Πώς αποστέλλονται αιτήσεις μετάκλησης, αιτήσεις θεώρησης εισόδου, μεταβολής στοιχείων και  συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση;

Αποστέλλονται με συστημένη αλληλογραφία (ΕΛΤΑ ή κούριερ) προς το ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Βιομετρικά Επενδυτών, ενημέρωση για αδυναμία προσέλευσης για λήψη βιομετρικών

Επικοινωνία με grammateia-dampirea@attica.gr

Έκτακτες/επείγουσες επιδόσεις αδειών, αποστολές συστημένων, ζητήματα λήψης βιομετρικών, λήψη αντιγράφων αποφάσεων ή φακέλων

Επικοινωνία με grammateia-dampirea@attica.gr

Ερωτήσεις, Πληροφορίες & Επικοινωνία Δημοσίων Υπηρεσιών (Προξενικές, Συνοριακές, Δικαστικές, Αστυνομικές κ.α. Αρχές)

Επικοινωνία στο dam_dattip@attica.gr

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com