21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’

Η επικοινωνία με την Υπηρεσία μας κατοίκων Δήμου Αθήνας, για ορισμό ραντεβού και παροχή πληροφόρησης πραγματοποιείται μέσω λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τον dam_a_info@attica.gr, για πληροφορίες, αιτήσεις επίσπευσης, βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής, βεβαιώσεις κατ’ εφαρμογή της περ. 7Α της παρ. Β του αρ. 20 του ν.4251/14. Όλη η υπόλοιπη αλληλογραφία διενεργείται μόνο μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται με ραντεβού;

Η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, Δευτέρα ως Πέμπτη 09:00-14:00

Θέλω πληροφορίες για την πορεία του φακέλου μου

Αφού έχετε χρησιμοποιήσει την εφαρμογή του Υπουργείου Πορεία Φακέλου Τρίτης Χώρας και δεν απαντήθηκε το ερώτημά σας, θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική δ/νση dam_a_info@attica.gr

Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού για λήψη βιομετρικών;

Τα ραντεβού ορίζονται από την Υπηρεσία. Θα αναμένετε να σας αποσταλεί σχετική πρόσκληση

Δεν προσήλθα στην πρώτη κλήση για λήψη βιομετρικών δεδομένων. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να αποστείλετε e-mail στο dam_a_info@attica.gr για τον ορισμό νέου ραντεβού

Αδυνατώ να ολοκληρώσω τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα / αδυνατώ να ολοκληρώσω την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος ανανέωσης/χορήγησης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των χρηστών της εφαρμογής λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης (support center). Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω e-mail: e-rvsupport@migration.gov.gr

Η άδειά μου είναι έτοιμη, πώς μπορώ να την παραλάβω;

Με ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://applications.migration.gov.gr/.

Για την επίδοση της άδειας διαμονής απαιτείται ισχυρό διαβατήριο, το οποίο πρέπει προηγουμένως να έχει δηλωθεί στην Υπηρεσία μας.

Έχει εκδοθεί απορριπτική/ανακλητική απόφαση. Πώς μπορώ να την παραλάβω;

Οι αποφάσεις αποστέλλονται είτε με συστημένη επιστολή στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πώς μπορώ να καταθέσω αίτηση θεραπείας / αίτηση για παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης;

Μπορείτε να την αποστείλετε μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην δ/νση Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα

Άλλαξα το διαβατήριό μου, χρειάζεται να το δηλώσω;

Εφόσον είστε κάτοχος ισχυρής άδειας διαμονής δεν χρειάζεται. Θα το δηλώσετε κατά την ανανέωση της άδειας.

Έχω αλλάξει διεύθυνση / έχω αλλάξει προσωπική κατάσταση (γέννηση τέκνου, γάμος, διαζύγιο). Πώς μπορώ να τα δηλώσω;

Θα στείλετε συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στην Υπηρεσίας μας. Δ/νση Υπηρεσίας: Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, 11855, Αθήνα

Ποιο email είναι για επικοινωνία δημοσίων υπηρεσιών Ελλάδας και Εξωτερικού;

Το e-mail επικοινωνίας δημόσιων υπηρεσιών Ελλάδας και Εξωτερικού είναι το dam_athinas@attica.gr

Ποια είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας;

Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2103403300

Θέλω να παραιτηθώ από το αίτημα για άδεια που έχω καταθέσει, τι πρέπει να κάνω;

Θα αποστείλετε συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Υπηρεσίας: Π.Ράλλη και Σαλαμινίας 2, Τ.Κ. 11855, Αθήνα). Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ενυπόγραφη δήλωση περί παραίτησης από το αίτημα, φ/α της σελίδας του διαβατηρίου με τα στοιχεία σας καθώς και την βεβαίωση ή αποδεικτικό υποβολής αιτήματος.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com