12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα & Ανατ. Αττικής

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πού μπορώ να προγραμματίσω ραντεβού χορήγησης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής;

Για ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο rdv-pallini@attica.gr

Πού μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήσεις και πληροφορίες;

Για ερωτήσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο dam_anat_info@attica.gr

Πώς αποστέλλονται αιτήσεις μετάκλησης, αιτήσεις θεώρησης εισόδου, αιτήσεις θεραπείας, μεταβολής στοιχείων, παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης, παραίτησης, βεβαίωσης νόμιμης διαμονής;

Αποστέλλονται με συστημένη αλληλογραφία (ΕΛΤΑ ή κούριερ)

Επικοινωνία Δημοσίων Υπηρεσιών (Προξενικές, Συνοριακές, Δικαστικές, Αστυνομικές κ.α. Αρχές)

Επικοινωνία στο dam_anat@attica.gr

Πώς γίνεται η επίδοση ληγμένων αποφάσεων και οι αλλαγές Μπλε Βεβαίωσης; Χρειάζεται ραντεβού;

Η επίδοση ΛΗΓΜΕΝΩΝ αποφάσεων και οι αλλαγές ΜΠΛΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ γίνονται χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΕΜΠΤΗ 9:30-13:30

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com