16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
12 Ιουνίου 2024
Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05)

Ο Γ.Γ. της Α.Δ.Α, Γρηγόρης Επαμ. Ζαφειρόπουλος παρέστη στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά στις 07/05/2024 στο αμφιθέατρο του Ραλλείου Γυμνασίου με θέμα: Το «Νέο Περιβάλλον» Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πειραιά.

Ο Γ.Γ. στον χαιρετισμό που απηύθυνε ευχαρίστησε τον Δήμο και τον Δήμαρχο για την πρόσκληση, και συνεχάρη την Δημοτική Αρχή και τα στελέχη του Δήμου αφενός μεν για τις πολύ αξιόλογες παρουσιάσεις, αφετέρου δε για τις πρωτοβουλίες σχετικά με την επιχειρησιακή και τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Ενημέρωσε για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την Πολιτική Προστασία και τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και παράλληλα για τις δράσεις ενημέρωσης των υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας και για θέματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα με την Πολιτική Προστασία (π.χ. Μ.Π.Ε. και οριοθετήσεις ρεμάτων, εποπτεία σχετικά με τις δαπάνες για την πολιτική προστασία {ιματισμός εθελοντών, κίνηση οχημάτων} κλπ) και διαβεβαίωσε τους παριστάμενους ότι οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής θα είναι σταθερά αρωγός στις προσπάθειες των Ο.Τ.Α. και φυσικά και του Δήμου Πειραιά για την προστασία των πολιτών, της περιουσίας τους και του φυσικού πλούτου της χώρας μας!!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com