16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομ. & Δυτ. Αττικής

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς μπορώ να δηλώσω το διαβατήριό μου ως συμπληρωματικό;

Αποκλειστικά μέσω συστημένης αλληλογραφίας ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς

Πώς μπορώ να στείλω γενικές αιτήσεις;

Αποκλειστικά μέσω συστημένης αλληλογραφίας ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς

Πώς μπορώ να στείλω αιτήματα για χορήγηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, αλλαγή και ανανέωση Μπλε Βεβαίωσης;

Αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας damb_notable@attica.gr

Πότε και πώς μπορώ να παραλάβω την απόφαση;

Η επίδοση γίνεται κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας Δευτέρα ως Πέμπτη 09:00-12:00
* Απαιτούνται τα δικαιολογητικά της επίδοσης άδειας

Πότε και πώς μπορώ να παραλάβω την ειδική βεβαίωση;

Η επίδοση γίνεται κατόπιν ειδοποίησης της Υπηρεσίας Δευτέρα ως Πέμπτη 09:00-12:00
* Απαιτούνται τα δικαιολογητικά της επίδοσης άδειας + 2 φωτογραφίες 4×6

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την πορεία του φακέλου μου;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο damb_plirofories@attica.gr

Πού μπορώ να απευθύνω ερωτήματα περί δικαιολογητικών και γενικότερες πληροφορίες γύρω από την νομοθεσία;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο damb_plirofories@attica.gr

Πώς μπορώ να αποστείλω λοιπά αιτήματα στην διεύθυνσή σας ;

  • Αιτήσεις επίσπευσης
  • Χορήγησης Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής
  • Αιτήματα χορήγησης αντιγράφων απορριπτικών
  • Αιτήματα για προσδιορισμό ραντεβού για β΄ κλήση λήψης βιομετρικών

Αποστέλλονται στο dam_athinas_b@attica.gr

Πού μπορώ να απευθυνθώ για προσδιορισμό ραντεβού βιομετρικών;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο dam_athinas_b@attica.gr

* Για ραντεβού λήψης βιομετρικών για όλα τα μέλη της οικογένειας την ίδια μέρα, ζητάτε οικογενειακό ραντεβού

Ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται για άλλους λόγους πλην των ανωτέρω, δεν θα απαντώνται από την Υπηρεσία

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com