Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών

Η αποστολή της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών συνίσταται στην εκκαθάριση και εποπτεία κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Υλικό Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 20.03.2024 στα γραφεία της ΠΕΔΑ, με αντικείμενο τη “Διαχείριση της Κοινωφελούς Περιουσίας από το Δήμο και η συμβολή αυτού στις Σχολάζουσες Κληρονομίες”

Νομοθεσία της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών

Α. Ν.4182/2013. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτων κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013
Β. Ν.4223/2013 (άρθρο 32)
Γ. 1/2014 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών
Δ. Ν.4261/2014 άρθρο 171 (τροποιήσεις του Ν.4182/2013)
Ε. 2η Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών

Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εγκύκλιοι

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com