Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών

Η αποστολή της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών συνίσταται στην εκκαθάριση και εποπτεία κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Νομοθεσία της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών

Α. Ν.4182/2013. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτων κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013
Β. Ν.4223/2013 (άρθρο 32)
Γ. 1/2014 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών
Δ. Ν.4261/2014 άρθρο 171 (τροποιήσεις του Ν.4182/2013)
Ε. 2η Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών

Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εγκύκλιοι

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com