Το Τμήμα Εποπτείας το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία της διαχείρισης των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων και πιο συγκεκριμένα επί θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, την εκμίσθωση ακινήτων, την κατάθεση και επένδυση κοινωφελών περιουσιών, την έγκριση των απολογισμών τους, την έγκριση διορισμού υποτρόφων, τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και βοηθημάτων κ.α.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com