Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών

Το Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζονται και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών, στην οποία περιλαμβάνονται, η επένδυση ή αξιοποίηση ή εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, την έγκριση λογοδοσίας των κηδεμόνων, την εκκίνηση της διαδικασίας για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου κ.α.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com