21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
2 Ιουλίου 2014
Παρουσίαση του πορίσματος για την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών, μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κατά τη συνάντηση που διήρκεσε μία ώρα, η Επιτροπή παρουσίασε στον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη το πόρισμα για τις Δασικές Υπηρεσίες που στηρίχθηκε στην αξιοποίηση όλων των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων τα οποία δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ για τη σύνταξή του ελήφθησαν υπόψιν και απόψεις που κατέθεσαν περιβαλλοντικοί και συνδικαλιστικοί φορείς.

Με βάση 99 επιμέρους παραμέτρους, το πόρισμα αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση και περιγράφει το παραγόμενο έργο της Δασικής Υπηρεσίας σε σχέση τόσο με τις υπάρχουσες δομές, όσο και με το προσωπικό που υπηρετεί ανά διοικητική μονάδα.
Στο πόρισμα αποτυπώνονται επίσης προτάσεις για την αναδιαμόρφωση των Δασικών Υπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πιο αποτελεσματικής διοικητικής δομής, αλλά και για τον αναπροσανατολισμό της δασικής πολιτικής συνολικά με στόχο την ενίσχυση της δασικής παραγωγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε τα εξής:
«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον κ. Αγγελάκα για ένα ζήτημα με το οποίο έχω ασχοληθεί πολύ στο πρόσφατο παρελθόν και αφορά την αναδιάρθρωση της δασικής πολιτικής. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του πορίσματος και θέλω να επισημάνω ότι κάθε προσπάθεια που κινείται στην κατεύθυνση της καλύτερης λειτουργίας όλου του διοικητικού μηχανισμού προστασίας και αξιοποίησης του δασικού μας πλούτου, είναι ευπρόσδεκτη. Θυμίζω ότι ανάλογη έκθεση άλλωστε έχει εκπονηθεί πρόσφατα από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) το οποίο εντοπίζει τα προβλήματα των δασικών υπηρεσιών και προτείνει συγκεκριμένες αλλαγές. Πιστεύω ότι είμαστε πλέον ώριμοι να “παντρέψουμε” τα συμπεράσματα και από τις σημερινές αλλά και από παλιότερες εκθέσεις όπως εκείνη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής ώστε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του διοικητικού μηχανισμού εφαρμογής δασικής πολιτικής που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας».

Από την πλευρά του Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλης Αγγελάκας, ως πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε:
«Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στον Υπουργό αναλυτικά το πως αποτυπώσαμε σε πίνακες τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπάρχουσα κατάσταση στις δασικές υπηρεσίες, συσχετίζοντας το παραγόμενο έργο – ανά μονάδα – με το υπηρετούν προσωπικό. Ταυτόχρονα, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, καταλήξαμε σε προτάσεις με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πιο αποτελεσματικής δομής. Εμείς κάναμε την έρευνα αυτή για τις δασικές υπηρεσίες, νομίζω όμως πως τέτοιου είδους αναλυτική αποτύπωση μπορεί να γίνει και σε άλλες Δομές της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε οι απαραίτητες βελτιωτικές αλλαγές να γίνουν με μελετημένο σχεδιασμό και να στηρίζονται σε πραγματικά, μετρήσιμα δεδομένα υπεράνω πάσης αμφισβήτησης».

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com