12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
21 Μαΐου 2024
Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ

Την Παρασκευή  26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συνάντηση εργασίας και συντονισμού των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοκήσεων της χώρας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γρηγόρη Επαμ. Ζαφειρόπουλου.

Στην συνάντηση – η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια και άλλων αντίστοιχων συναντήσεων – συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα σχετικά με την λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα προβλήματα της έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού και της απώλειας έμπειρου και ικανού στελεχιακού δυναμικού εξαιτίας της κινητικότητας και των κατά παρέκκλιση αποσπάσεων, θέματα σχετικά με την μισθολογική κατάσταση των εργαζομένων, θεσμικά θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις μείωσης της γραφειοκρατίας και του διοικητικού χρόνου εξέτασης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων και αιτημάτων που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες των Α.Δ. καθώς επίσης και θέματα σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών των Α.Δ.

Παράλληλα, έγινε αποτίμηση της συνεργασίας με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων Υπουργείων στην προσπάθεια υποστήριξης της λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ( διατήρηση οικονομικών κινήτρων , ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ κλπ) και αποφασίσθηκαν οι επόμενες ενέργειες και προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την επιτάχυνση διαδικασιών, ενίσχυση των Α.Δ. σε προσωπικό και την αποτροπή απώλειας ικανών στελεχών των Α.Δ.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα σήμερα στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τις αγαπητές και αγαπητούς συναδέλφους Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Είχαμε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά με τα θεσμικά και λειτουργικά θέματα  που απασχολούν την καθημερινότητα των Α.Δ.

Κοινός στόχος όλων μας είναι  να βελτιώθουν οι συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών μας – θεσμικά, ψηφιακά αλλά και λειτουργικά (με το απαραίτητο προσωπικό), προκειμένου να αναβαθμιστεί το επιχειρησιακό επίπεδο και η αποτελεσματικότητα και να μειωθεί πολύτιμος διοικητικός χρόνος για την εξέταση και διεκπεραίωση των υποθέσεων και των αιτημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων που απευθύνονται στις υπηρεσίες μας»

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com