20 Ιανουαρίου 2016
Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 72.000,00 (εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. (Αρ. Διακ. 2/2016)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com