21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
9 Ιουλίου 2015
Ισολογισμοί οικ.έτους 2014 (101) κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δημήτριος Αβράσογλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ηρακλής Βόλτος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κωνσταντίνος Γεροστάθης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Στέφανος Γράψας”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δωρεά εν ζωή Κωνσταντίνου Δεϊρμενδζόγλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κληρονομιά Κωνσταντίνου Δεϊρμενδζόγλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Αλεβιζάτος Κόντος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ανδρέας Ανδρέου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ανώνυμος στην μνήμη Αγγελόπουλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωακείμ Αποστολίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δημήτριος Αράπογλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Οικογένεια Αργυριάδη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Πηνελόπη Ατσάρου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ματθίλδη Βαρβαρέσου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Βαρύκας”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Νικόλαος Βλάχος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Δέλλιος-Νακίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δημήτριος Δημητριάδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ενοποιηθέντα Κληροδοτήματα Ανεπαρκών Πόρων”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ζαχαρούλα Ζαϊμη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ελένη Ζαννέτου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “΄Μαρία Ζαούση”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ελένη Θεοδωρίδου-Στίμσον” _Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014 _ “Ελένη Θεοδωρίδου” _Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αγλαϊα Θεοχαροπούλου” _Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Οικογένεια Ιωνιδών”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Στέφανος Καράβολας”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ι. & Ευφρ. Καρμίρη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αικτερίνη Κατερινοπούλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014 _ ”Ιωάννης Κατσαράς”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ” Τριανταφυλλιά Κριεζή & Ι.Παυλίδου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014- “Τριανταφυλλιά Κριεζή”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κυριάκος Κυριαζίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Βασίλειος Κωνσταντακόπουλος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Όλγα Λαγάκου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014 _”Βασίλειος και Ευγενία Λαδά”_ Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Λαμπρίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Μιχαήλ Λειβαδά”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Λαμπρινή Λιόντα”_Πανεπιστημιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Κονδούλης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Κοντολέων”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κωνσταντίνος Κόντος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Πέτρος Κοσκορόζης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Σταύρος Κοσμόπουλος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κωνσταντίνος Κριεζής”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Θεοδώρα και Ρουμπίνη Λυμπέρη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Σπυρίδων Μαγγίνας”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Βασίλειος Μακρής”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ελ.Μαλάμου-Σπυρ.Μαλάμου και Π.Τσαλδάρη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ελ.Μαλάμου-Ειρ.Μαλάμου-Τσούνη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ευστράτιος Μανουσάκης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Θεόδωρος Μανούσης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμος οικ.έτους 2014_ “Πηνελόπη Μαρή-Καμαρά”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αικατερίνη Μαρούδα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οιικ.έτους 2014_ ”Αικατερίνη Μαντζούνη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Γεώργιος Μαυροκορδάτος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014 _ “Δημήτριος Μαυροκορδάτος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Μαρία Μεταξάτου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Μαρία Μητσοτάκη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ‘Έλλη Μιχελουδάκη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Σπυρίδων Μπαλτατζής”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ισμήνη Μπαμπάκου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ορέστης Κων/νου Μυλωνάκης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_”Βασιλικής Μωραϊτου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Κληροδότημα Λεόντιος Οικονομίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κληρονομιά Λεόντιος Οικονομίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014 _ “Γεράσιμος και Καθλήν Παϊζη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Αντώνιος Παπαδάκης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ιωάννης και Μαριγώ Παπαδάκη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ιωάννης Παπαδόπουλος_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Σωτήριος Παπαζαφειρόπουλος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αγγελική Παπάζογλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Γεώργιος Παπανικολάου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Παύλος Ποταμιάνος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ” Χαράλαμπος Προυκάκης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Μαρία Ράδου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Πάντια Ράλλη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ρίτεν Ρέι”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Λεων.Σγούτας-Θεοδ.Πετούση”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Αμαλία  Σημαντήρα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014 _ ”Ορέστης Σινανίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Θωμάς Σουρλής”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Μαρία Στάη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “‘Ιωάννης Σφογγόπουλος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτυος 2014_ “Δωρόθεος Σχολάριος(Αγαθοεργίες)”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “‘Δωρόθεος Σχολάριος(Υποτροφίες)_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_”Νεφέλη Σωτηρίου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Θησέας Τζαννετάτος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ελ. Τζιβανοπούλου-Πολ.Θεοφανοπούλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Πολύτιμη Τζινοπούλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Αριστοτέλης Τοπούζογλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Γεώργιος και Ελευθ.Τρέκα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Γεώργιος Τριανταφύλλου”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Δημήτριος Τρίκουλης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Ευφροσύνη Φλου-Τσαμπούλα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ιωάννης Τσατσαρώνης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Περικλής Φρειδερίκος”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Φωτείνειο Διαγώνισμα”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Γεώργιος Φωτεινός”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ ”Ευθυμία Φώτη”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ισολογισμός οικ.έτους 2014_ “Κύριλλος Χαιρωνίδης”_Πανεπιστήμιο Αθηνών

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com