30 Ιουνίου 2016
Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλωσίμων ειδών για τα εκτυπωτικά μηχανήματα των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 63.000,00€ (ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com