21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
1 Μαρτίου 2013
Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με σύντμηση προθεσμίας και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την καθαριότητα κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με σύντμηση προθεσμίας και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την καθαριότητα των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου στεγάζονται:
α) οι Κεντρικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Κατεχάκη 56, Αθήνα),
β) η Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων
(Αιόλου 72, Αθήνα),
γ) η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Β΄
(Σαλαμινίας 2 & Π. Ράλλη, Αθήνα),
δ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Α΄ & Κοινωνικών Υποθέσεων
(Υπατίας 6, Αθήνα)
ε) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Β΄
(Φαβιέρου 58, Αθήνα),
στ) η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής & Πειραιά
(Αγίου Διονυσίου 5, Πειραιάς),
ζ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Δυτικής Αττικής και Πειραιά
(Ευριπίδου 50, Πειραιάς)
η) η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής
(Ψαρρών 19, Παλλήνη),
θ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής
(Σπάτων 65, Γέρακας)

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com