16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
29 Αυγούστου 2014 Υποβολή δήλωσης σε υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. του Ν. Αττικής 16 Ιουνίου 2014 Ανακοίνωση μακροχρόνιας εκμίσθωσης διατηρητέου τριώροφου κτηρίου,επί της οδού Αιόλου αρ. 38 & πλατεία Αγ. Ειρήνης στην Αθήνα ιδιοκτησίας του Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Γεωργίου & Αικατερίνης Χατζηκώνστα. 26 Μαΐου 2014 Υποβληθείσες προσφορές για την εκποίηση ακινήτων της σχολάζουσας κληρονομιάς ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 7 Μαρτίου 2014 Εκποίηση: α)50% διαμερίσματος επί της οδού Στρ.Μακρυγιάννη 22 στη Δραπετσώνα, β)3/96 διαμερίσματος επί της οδού Φυλής 239 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της σχ. κληρονομιάς Νικόλαου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 6 Φεβρουαρίου 2014 Εκμίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Κρατερού 21 στου Ζωγράφου Αττικής και καταστήματος επί της οδού Ούλωφ Πάλμε 13 στου Ζωγράφου Αττικής που ανήκουν στη σχολάζουσα κληρονομία Ανάγνου Αικατερίνης του Δημητρίου
1 13 14 15
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com