12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
9 Αυγούστου 2019
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιά & Νήσων για επανέκδοση άδειας διαμονής

Σας γνωρίζουμε ότι ο ορισμός ραντεβού για επανέκδοση άδειας διαμονής στην ΔΑΜ Νοτίου Τομέα, Πειραιά & Νήσων έχει παύσει.

Από 16/09/2019 και έπειτα, οι αιτήσεις για επανέκδοση άδειας διαμονής θα κατατίθενται στην Υπηρεσία μας με προτεραιότητα.  Τα ραντεβού για επανέκδοση που έχουν ήδη οριστεί θα εκτελεστούν κανονικά.

Παρακαλούμε τους πολίτες τρίτων χωρών να μην αποστέλλουν αιτήματα ραντεβού για επανέκδοση στο rdvpireas@attica.gr.

Παρακαλούμε τους δικηγόρους εφεξής να μην κλείνουν ραντεβού για επανέκδοση άδειας μέσω της πλατφόρμας apps.olomeleia.gr.

Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού επανεκδόσεων και του φόρτου εργασίας της Υπηρεσίας, ζητούμε την κατανόηση όλων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, καθώς δεν θα είναι δυνατή η άμεση κατάθεση όλων των αιτημάτων αλλά θα εξυπηρετείται συγκεκριμένος αριθμός κάθε ημέρα.

ΔΑΜ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com