16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ

Βροχομετρικοί Σταθμοί

Στο πλαίσιο της καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος  & Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ) έχει εγκαταστήσει σε όλη την Ελλάδα βροχομετρικούς σταθμούς. Στην Αττική, η εποπτεία των 9  βροχομετρικών σταθμών (7 συμβατικών και 2 τηλεμετρικών) πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για τη μέτρηση του ύψους βροχής των συμβατικών σταθμών, έχουν τοποθετηθεί βροχόμετρα με ενσωματωμένη κλίμακα μέτρησης των χιλιοστών της βροχόπτωσης. Όσον αφορά τους 2 νέους  τηλεμετρικούς σταθμούς, η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Για τους συμβατικούς σταθμούς η καταγραφή της βροχόπτωσης πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 π.μ. της επόμενης μέρας. Τα βροχομετρικά δεδομένα αποστέλλονται με μηνιαίο δελτίο από τους παρατηρητές στην Διεύθυνση Υδάτων για να καταγραφούν σε ηλεκτρονικό αρχείο. Όσον αφορά τους τηλεμετρικούς σταθμούς η μετάδοση γίνεται online σε διαδικτυακή πλατφόρμα με 10λεπτο βήμα μέτρησης.

Ως βροχομετρική περίοδος έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο του ενός έτους μέχρι τον Αύγουστο του επόμενου έτους.

Η χρονοσειρά καταγραφής σε ηλεκτρονικό αρχείο του συνόλου των βροχομετρικών δεδομένων από τη Διεύθυνση Υδάτων Αττικής περιλαμβάνει τα βροχομετρικά έτη από το 2012 και εξής (αφορά τους συμβατικούς σταθμούς). Όσον αφορά τους τηλεμετρικούς σταθμούς παρέχονται δυνατότητες διαδικτυακής απεικόνισης μετρήσεων, γραφημάτων και εξαγωγής πρωτογενών δεδομένων σε κατάλληλο format.

Τα δεδομένα των συμβατικών σταθμών που παρατίθενται, αφορούν τα αθροιστικά χιλιοστά ύψους βροχής σε ημερήσιο βήμα, καθώς επίσης και την στατιστική ανάλυσή τους με τα αντίστοιχα γραφήματα (μηνιαία & ετήσια)

Υδρογραφικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της στάθμης του Κηφισού Ποταμού, η υπηρεσία μας εγκατέστησε 3 νέους τηλεμετρικούς σταθμούς σε επιλεγμένα σημεία του ποταμού. Το βήμα μέτρησης της στάθμης του ποταμού είναι 10λεπτο και η μετάδοση γίνεται online σε διαδικτυακή πλατφόρμα.Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται δυνατότητα απεικόνισης μετρήσεων, γραφημάτων και εξαγωγής πρωτογενών δεδομένων σε κατάλληλο format.

Πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα (username: public, password: public22)

Επικοινωνία

Για πληροφορίες επί των δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στα τηλέφωνα: 210 3725744 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nero@attica.gr

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com