16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
29 Ιουλίου 2014
Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Τρίτη, 29 Ιουλίου

Συνεχίζεται η προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ηδη, οι τέσσερις Διευθύνσεις , Α’ Αθηνών, Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής και Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων, έχουν ενισχυθεί σε προσωπικό μετά τη μετάταξη 184ρων Δημοτικών Αστυνομικών, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος έκδοσης αδειών αναμονής.

DAM_SAL_Land1

Ταυτόχρονα, με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης, τοποθετήθηκαν ειδικά στέγαστρα και πάγκοι στους χώρους αναμονής των Διευθύνσεων Α΄ Αθήνων και Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής. Σημειώνεται επίσης, ότι από την 1η Ιουνίου 2014 λειτουργεί το ηλεκτρονικό παράβολο με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών, ενώ εξετάζεται η μεταστέγαση των Διευθύνσεων Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής και Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής σε κτίρια περισσότερο λειτουργικά για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αλλοδαπών.

DAM_SAL_Land2

Για τη συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προέβη στην ακόλουθη δήλωση: “Ευχαριστώ τα στελέχη και το προσωπικό για τις προσπάθειες που κατέβαλλαν μέχρι σήμερα, κάτω από αντίξοες συνθήκες για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών. Δέσμευσή μας, είναι πως θα εργαστούμε σκληρά για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε το Φθινόπωρο οι άδειες διαμονής να εκδίδονται σε διάστημα λίγων ημερών και να βελτιωθεί το σύστημα παροχής πληροφοριών και ραντεβού με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αλλοδαπών”.

DAM_SAL_PORT

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com