16.07.2024 - Ενημέρωση για την διαδικασία αναθεώρησης του Δικτύου Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης Αττικής για το έτος 2024 12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ
21 Ιουλίου 2023
Τεχνικό πρόβλημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΣ Μετανάστευσης

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατόπιν της ανακοίνωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου  ότι λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης του Κεντρικού Συστήματος του Ο.Π.Σ. Μετανάστευσης, το Πληροφοριακό Σύστημα, την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 δεν θα λειτουργεί, σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μας από Δευτέρα 24/7/23.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com