12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
13 Οκτωβρίου 2017
Σύσκεψη στο γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για να εξεταστεί η πορεία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Καπανδριτίου-Καλάμου-Βαρνάβα Αττικής, που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2017

Στις 13-10-2017 έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για να εξεταστεί η πορεία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Καπανδριτίου-Καλάμου-Βαρνάβα Αττικής, που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2017.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

  1. Κοκκινάκης Σπυρίδων, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
  2. Φιλίππου Πέτρος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
  3. Σάσσαλος Παναγιώτης, Διευθυντής Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
  4. Χριστακόπουλος Παύλος, Διευθυντής Αναδασώσεων Αττικής
  5. Δαγκλής Θεόδωρος, Τμηματάρχης Εκτέλεσης Δασοτεχνικών ΄Εργων της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής

Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • ΄Εγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η σύνταξη της μελέτης αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων από την Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής. Δύο επί μέρους μελέτες (αναδασώσεων και φραγμάτων «σαρζανέτ») θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι  τέλους του τρέχοντος μήνα.
  • ΄Εγινε χρηματοδότηση ύψους 4.050.000 ευρώ για την κατασκευή των όλων των έργων που σχεδιάστηκαν.
  • Στις 12-10-2017 δημοσιοποιήθηκαν οι προσκλήσεις εργοληπτών για την κατασκευή 9 υποέργων αντιδιαβρωτικής-αντιπλημμυρικής προστασίας.
  • Η έναρξη κατασκευής των έργων αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου. Η ολοκλήρωση όλων των έργων που σχεδιάστηκαν, προβλέπεται εντός τριμήνου από την  υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής.

 

                                                           Από το Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης

                                                                                    Διοίκησης Αττικής

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com