21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
19 Απριλίου 2016
Συμμετοχή της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στην Άσκηση Πεδίου Πλήρους Αναπτύξεως με κωδικό ονομασίας “Τροία 2016”

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2016 η Άσκηση Πλήρους Αναπτύξεως της Ομάδος Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών και Ραδιολογικών Παραγόντων (Χ.Β.Ρ.Π), καθώς και της Ομάδας Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων (Τ.Α) της 1ης Ε.Μ.Α.Κ με κωδικό ονομασίας “Τροία 2016” στις εγκαταστάσεις της 1ης Ε.Μ.Α.Κ

Το σενάριο της άσκησης αφορούσε τρομοκρατική επίθεση σε σταθμό του ΜΕΤΡΟ με αέριο “Sarin” , τη μόλυνση και απώλεια αισθήσεων εργαζομένων και επιβαινόντων στο συρμό όπως επίσης και επιδράσεις στο γενικό πληθυσμό που βρίσκεται στο Σταθμό.

Στην άσκηση συμμετείχαν ως παρατηρητές, κατόπιν προσκλήσεως, στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους αλλά και της συνεργασίας τους με τους αντίστοιχους φορείς.

Troia (1)

Troia (2)

Troia (3)

Troia (4)

Troia (5)

Troia (6)

Troia (7)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com