12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
7 Απριλίου 2016
Συμμετοχή της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας σε άσκηση πλήρους ανάπτυξης λόγω φυσικής καταστροφής με το κωδικό όνομα «Σεισίχθων 2016»

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2016 από την Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της Ε.Υ.Π στη θέση Αμυγδαλέζα δήμου Αχαρνών, η άσκηση πλήρους ανάπτυξης λόγω φυσικής καταστροφής με το κωδικό όνομα «Σεισίχθων 2016».

Στην άσκηση συμμετείχαν ως παρατηρητές, κατόπιν προσκλήσεως, στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους αλλά και της συνεργασίας τους με τους αντίστοιχους φορείς.

Σεισίχθων (1)

Σεισίχθων (2)

Σεισίχθων (3)

Σεισίχθων (4_NEW)

Σεισίχθων (5)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com