30 Σεπτεμβρίου 2014
Συμμετοχή της Α.Δ. Αττικής σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αποφάσισε την ενεργό εμπλοκή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα με στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της στους τομείς δημοσίων πολιτικών που δραστηριοποιείται. Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν τη συνεργασία μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή (τηλ. 213 2035 714) προκειμένου να υποβάλλουν προτάσεις.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com