12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
17 Μαΐου 2024
Συμμετοχή στην Ημερίδα «Οδηγός εκπόνησης νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων»

Η  Αναπλ. Προϊστάμενη του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών προσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Όλγα Πετσόγλου συμμετείχε ως ομιλήτρια στην ημερίδα που οργάνωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ με τίτλο «Οδηγός εκπόνησης νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων»  παρουσιάζοντας κρίσιμα θέματα στην τροποποίηση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας κατά την έγκριση των ΟΕY από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ”Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την 14/05/2024.

Επιπλέον την ημερίδα παρακολούθησε και χαιρέτησε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος.

Μαγνητοσκόπηση της Ημερίδας

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com