12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση, σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Μέσα από τις σελίδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η υπηρεσία.

Τηλέφωνα εκτάκτων αναγκών

  • Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112
  • Κέντρο Άμεσης Βοήθεια 166
  • Άμεση Δράση 100
  • Πυροσβεστική 199
  • Κέντρο Δηλητηριάσεων 2107793777
  • Εφημερεύοντα Νοσοκομεία 1434
  • Μετεωρολογικό Δελτίο 1448
  • Φαρμακεία: 107 και 102

Ταξιδεύεις τον χειμώνα; Προετοιμάσου. Οδηγίες προστασίας με ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα.

Οδηγίες στην Νοηματική Γλώσσα για Πρόληψη απο Πλημμύρες

Οδηγίες στην Νοηματική Γλώσσα για Πρόληψη από Δασικές Πυρκαγιές

Οδηγίες στην Νοηματική Γλώσσα για την Λειτουργία της Υπηρεσίας 112


Οδηγίες πρόληψης για να θωρακίσουμε το σπίτι μας έναντι πυρκαγιάς

Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο – Barbecue TV spot

Θερμές Εργασίες TV spot

Αγροτικές Εργασίες TV spot

Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις – Barbecue Ραδιοφωνικό spot

Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις – Αγρότης Ραδιοφωνικό spot

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com