Τμήμα Αναδασμού & Εποικισμού

Τo Τμήμα Αναδασμού & Επικοισμού είναι αρμόδιo για:

  1. τον συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στην Αττική
  2. την συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα
  3. την επίβλεψη, τον έλεγχο και την παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα και
  4. την συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com