Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας

Τo Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας είναι αρμόδιo για:

  1. την χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς
  2. την ίδρυση ιχθυοσκαλών και καθορισμός της έδρας αυτών
  3. την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων
  4. τα θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και
  5. τα θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com