Γραφείο επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)

Το Γραφείο επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE), είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της επισημείωσης της σύμβασης της Χάγης του 1961 στα διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες τα οποία δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας, στα έγγραφα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και στα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com