12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
19 Σεπτεμβρίου 2014
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 δεν θα παραλαμβάνει αιτήματα για άδειες διαμονής. Τα προγραμματισμένα ραντεβού με δικηγόρους και πολίτες της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου 2014, μεταφέρονται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου την ίδια ώρα.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com