16 Μαρτίου 2015
Προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2015 των κληροδοτημάτων “ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΔΟΥ”, “ΠΑΝΤΙΑ ΡΑΛΛΗ”, “ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ”, “RITTEN RAY”, “ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ”, “ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” και “ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΦΛΟΥ-ΤΣΑΜΠΟΥΛΑ” που διαχειρίζεται το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com