21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
6 Φεβρουαρίου 2014
Πρόσκληση προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα στην κληρονομία του Δημητρίου Έρωτα του Φωκίωνα και της Σοφίας

Πρόσκληση προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα στην κληρονομία του Δημητρίου Έρωτα του Φωκίωνα και της Σοφίας, κατοίκου εν ζωή Νέας Ερυθραίας Αττικής, που απεβίωσε στην Αθήνα στις 18-12-2007, να αναγγείλουν το κληρονομικό δικαίωμά τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com