5 Φεβρουαρίου 2015
Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com