Οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να μεταταχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4274/2014 υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 29 Αυγούστου 2014, η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56, T.K. 11525, Αθήνα).
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο κλάδος/ειδικότητα, ο βαθμός του, τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει.
β. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.
γ. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις γνώσεις των αιτούντων υπαλλήλων και ό,τι άλλο κρίνουν απαραίτητο.
δ. Βιογραφικό σημείωμα

Για περισσότερες πληροφορίες :

Δείτε την εγκύκλιο

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com