1 Νοεμβρίου 2023
1.2 Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα – άρθρο138 παρ.3 και 7 (Ν.4251/14) – Ανανέωση

Διάρκεια: 3 έτη

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
2. Άδεια διαμονής με πρόσβαση στην Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ (κωδ.παρ.2107)
4. Βιβλιάριο υγείας ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) με τα όρια ασφάλισης.
5. Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή Αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική δήλωση
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται:
Πρόσφατο πιστοποιητικό από το αντίστοιχο επιμελητήριο και πρόσφατη βεβαίωση έναρξης-διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
8. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας:
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο  – υψηλής ανάλυσης – σε λευκό φόντο – ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com