1. Φωτοτυπία ΟΛΩΝ των σελίδων, και του παλαιού και του νέου διαβατηρίου
2. Ηλεκτρονικό παράβολο 100 Ευρώ/(κωδ. παραβ. 2106)
(Το παράβολο δεν απαιτείται στην περίπτωση που δεν είχε αρχικά καταβληθεί παράβολο για την έκδοση της άδειας π.χ. Ανήλικα τέκνα, Μέλη οικογένειας Έλληνα, Δεκαετία από Αόριστη κ.α.)
3. Βεβαίωση απώλειας από την Αστυνομία, (μόνο σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή/και άδειας διαμονής)
4. Δικαιολογητικά για την εκτύπωση της κάρτας:
(α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (40x60mm χωρίς πλαίσιο – υψηλής ανάλυσης – σε λευκό φόντο – ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-παράβολο/ κωδ.2119).
(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com