2 Νοεμβρίου 2023
10.4 Έγκριση Θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση άρθρο70 (Ν4251/14)

1. Άδεια διαμονής σε ισχύ του συντηρούντος (Πρέπει να είναι κάτοχος άδειας διαμονής τουλάχιστον 2 χρόνια πριν)
2. Διαβατήριο σε ισχύ
3. Διαβατήρια των μελών που θα έρθουν σε ισχύ (φωτοτυπία όλες οι σελίδες)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.)
5. Μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ
6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο
7. Συμπληρωμένο πληροφοριακό έντυπο (με το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου)
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ 2 ΦΟΡΕΣ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com