21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
2 Ιουνίου 2014
Παραδόθηκε στο ΥΠΕΚΑ το πόρισμα για την αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Η Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και αναδιάρθρωση των Δασικών υπηρεσιών, παρέδωσε το 157 σελίδων εισηγητικό πόρισμα που συνέταξε στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Νίκο Ταγαρά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Μανώλης Αγγελάκας ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε η Ομάδα για να καταλήξει στις εισηγητικές προτάσεις της, συγκεντρώνοντας και αξιοποιώντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα αξιολογώντας και τις απόψεις που κατέθεσαν περιβαλλοντικοί και συνδικαλιστικοί φορείς.

“Εργαστήκαμε σκληρά για να αποτυπώσουμε σε πίνακες τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπάρχουσα κατάσταση, συσχετίζοντας το παραγόμενο έργο – ανά μονάδα- με το υπηρετούν προσωπικό. Ταυτόχρονα, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, καταλήξαμε σε προτάσεις με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πιο αποτελεσματικής δομής. Παραδίδουμε το πόρισμα στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, βέβαιοι πως όλα τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν καταλλήλως, για να γίνουν οι Δασικές Υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και πιο φιλικές προς τον πολίτη, ταυτόχρονα δε, να δοθούν οι δυνατότητες για αξιοποίηση του Δασικού πλούτου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του Δημοσίου συμφέροντος ”, τόνισε ο κ. Αγγελάκας.

Paradosi_porisma_YPEKAστην φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο κ. Δημόπουλος , η κα Πανούση, ο κ. Αγγελάκας, ο κ. Ταγαράς, ο κ. Οικονόμου, ο κ. Αμοργιανιώτης και ο κ. Φραγκισκάκης

 

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Ειδικός Γραμματέας Δασών ΥΠΕΚΑ κ. Γεώργιος Αμοργιανιώτης, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών της Ε.Γ.Δ του ΥΠΕΚΑ κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ο προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών κ.Θεόδωρος Οικονόμου,ο προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ.Νικήτας Φραγκισκάκης και η γραμματέας της Ομάδας Εργασίας κα Κωνσταντίνα Πανούση.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com