Βήματα Δήλωσης

 1. Συμπλήρωση Αίτησης Άδειας Χρήσης Νερού Υφιστάμενου Έργου Υδροληψίας.
 2. Πληρωμή προστίμου 250€ υπέρ πράσινου Ταμείου με τους εξής τρόπους: είτε σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.), στον Κωδικό Α.Λ.Ε. 1560903001, είτε στο λογαριασμό IBAN GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338, που τηρεί το Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος (η εν λόγω πληρωμή μπορεί να γίνει και μέσω web banking ως μεταφορά εμβάσματος. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ) με αιτιολογία «Εκπρόθεσμη Αίτηση Άδειας Χρήσης Νερού – Ονοματεπώνυμο του Δικαιούχου του Υδροσημείου», είτε (συνίσταται) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://greenpay.gr (οφειλή: Εκπρόθεσμη αίτηση για άδεια χρήσης νερού χωρίς ΕΜΣΥ. Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την κα Καραβά στο τηλ 210-5241903 εσωτ 165)
 3. Υποβολή των 1 & 2 δικαιολογητικών στις κάτωθι αρμόδιες υπηρεσίες μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατά περίπτωση στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ οικ 146896/27-10-2014 (ΦΕΚ 287/Β/2014)
 4. Υποβολή αίτησης για έκδοση Πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ  στην υπηρεσία μας είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά στο email nero@attica.gr μαζί με τα εξής ψηφιοποιημένα ή έντυπα δικαιολογητικά α) αίτηση Άδειας Χρήσης Νερού που κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία (Βήμα 1), β)  αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για Άδεια Χρήσης Νερού (Βήμα 3) όπου θα εμφανίζεται ο αρ πρωτοκόλλου και η σχετική ημερομηνία κατάθεσης και γ) το αποδεικτικό πληρωμής του προστίμου.
 5. Εκδίδεται το Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΕΜΣΥ μαζί με το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο, τα οποία χορηγούνται α) μέσω email είτε β) ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή, είτε γ) αυτοπροσώπως από τα γραφεία της υπηρεσίας μας κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού είτε δ) μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών με χρέωση παραλήπτη.

Παρατηρήσεις

 • Είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ιδιοκτήτη – χρήστη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία φορέα, ΑΦΜ, ΑΔΤ/Διαβατήριο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, e-mail) καθώς επίσης και στοιχεία του υδροσημείου (συντεταγμένες υδροσημείου, έτος έναρξης χρήσης από τον αιτούντα).
 • Για τις αρχικές αιτήσεις ενεργών – υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, η δήλωση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ αντικαταστάθηκε με την αίτηση Άδειας Χρήσης Νερού.

Υπηρεσίες υποδοχής αιτήσεων

 • Περιφέρεια Αττικής/Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων/ Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Πολυτεχνείου 4 Αθήνα, Τηλ 2132101139-41-42-45, email: dviom@patt.gov.gr), εφόσον το ιδιωτικό σημείο υδροληψίας εμπίπτει χωρικά εντός της Περιφέρειας Αττικής,
 • Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων/Δνση Περιβάλλοντος Ιάσωνος 1 Λουτράκι ΤΚ 20300, τηλ 2744360177-4, email:  info@loutraki.gr  εφόσον το ιδιωτικό σημείο υδροληψίας εμπίπτει χωρικά εντός του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής / Δνση Υδάτων, Μεσογείων 239 & Παρίτση Ν Ψυχικό email: nero@attica.gr, σε περίπτωση Δημόσιας ή Δημοτικής υδροληψίας

Υποπεριπτώσεις

 • Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση – δήλωση εγγραφής του υδροσημείου (Ε.Μ.Σ.Υ) στον αρμόδιο Δήμο με ημερομηνία κατάθεσης αίτησης από 1/1/2015 μέχρι και την 17/3/2017 (με πληρωμή προστίμου 100€) τότε ακολουθείτε το Βήμα 4.
 • Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση-δήλωση εγγραφής του υδροσημείου (Ε.Μ.Σ.Υ) στον αρμόδιο Δήμο με ημερομηνία κατάθεσης αίτησης από 1/1/2015 μέχρι και την 17/3/2017 χωρίς να έχει πληρωθεί το πρόστιμο 100€, τότε ακολουθείτε το Βήμα 2 (πληρωμή προστίμου 100€) και το Βήμα 4.
 • Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση για Άδεια Χρήσης Νερού πρίν την 16/1/2014 (Ημερομηνία Δημοσίευσης Κ.Υ.Α Ε.Μ.Σ.Υ) τότε ακολουθείται το Βήμα 4 υποβάλλοντας συνημμένα αντίγραφο της αίτησης άδειας χρήσης νερού με το αντίστοιχο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.
 • Εφόσον έχει εκδοθεί Άδεια Χρήσης Νερού στην οποία αναγράφεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ (13 ψηφία όπου τα 4 πρώτα ξεκινούν από 06 ή 03) τότε δεν απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ (εγκύκλιος υπ’ αριθμ 88507/1206/23-9-2021 του Υ.ΠΕ.ΚΑ).
 • Εφόσον η πρόσφατη Άδεια Χρήσης Νερού έχει εκδοθεί πρίν την 20/12/2005 τότε ακολουθείτε όλα τα ανωτέρω βήματα.
 • Εφόσον η πρόσφατη  Άδεια Χρήσης Νερού έχει εκδοθεί στο χρονικό διάστημα από 20-12-2005 μέχρι και την 21-11-2016 (ημερομηνία Διαπιστωτικής Πράξης Λειτουργίας ΕΜΣΥ) τότε ακολουθείτε το Βήμα 4. Προσοχή να αναγράφονται στην αίτηση οι συντεταγμένες του υδροσημείου σε περίπτωση που δεν αναγράφονται στην Άδεια Χρήσης Νερού.

Υποχρεώσεις

Σε περίπτωση μεταβολής του εμπράγματος ή του ενοχικού δικαιώματος (αγοραπωλησία, γονική παροχή, μίσθωση, δωρεά) του εν λόγω σημείου υδροληψίας, θα πρέπει να ενημερωθεί από εσάς ο καινούργιος ιδιοκτήτης ή χρήστης του σημείου υδροληψίας να υποβάλλει στην υπηρεσία μας αίτημα τροποποίησης στοιχείων δικαιούχου υδροληψίας με κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΔΤ, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Ονοματεπώνυμο). Η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στην αρμόδια υπηρεσία υποβολής αίτησης Άδειας Χρήσης Νερού.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com