21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Για τις αποφάσεις ορισμένων Δήμων να απαλλάξουν από τα δημοτικά τέλη τους όλους τους άνεργους δημότες τους μίλησε ο Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μανώλης Αγγελάκας στην εκπομπή “κοινωνία ώρα MEGA”.
O κ. Αγγελάκας διευκρίνισε πως το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την απαλλαγή μόνο των απόρων, των αναπήρων και των πολυτέκνων από τα δημοτικά τέλη.
Για την απαλλαγή των ανέργων πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις :«Ο άνεργος δεν σημαίνει ότι δεν έχει και πόρους. Πρέπει να ελεγχθεί το Ε1 και το Ε9 των ανέργων. Γιατί μπορεί σήμερα να είσαι άνεργος αλλά να έχεις εισοδήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελάκας.
Δηλαδή οι Δήμοι θα πρέπει αφενός να λάβουν τις όποιες αποφάσεις τους βάσει κριτηρίων που θα αποδεικνύουν την αδυναμία των δημοτών τους να ανταποκριθούν στα δημοτικά τέλη, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζουν πως τα μειωμένα έσοδα (λόγω απαλλαγών πληρωμής δημοτικών τελών) θα καλυφθούν από άλλες πηγές ώστε να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός τους.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com