Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει λήξει.

Εκδόθηκε η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013. Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Συνδεθείτε με τη σχετική σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία του Μέτρου και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στα τηλέφωνα: 210-5235787 (κ. Ευσ. Τσιάμη), 210-2125917 (κκ. Δ. Κώτσιας, Σ. Ζαννόπουλος), 210-2125916 (κ. Σ. Σταυριανάκου).

Ορισμός δεικτών νέων καλλιεργειών και εκτροφών στα πλαίσια του Μέτρου 1.1.2 του ΠΑΑ 2007-2013 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Προσοχή:

Μέχρι 6 Ιουνίου 2014 παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας στο μέτρο 112 « Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com