12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές
23 Ιανουαρίου 2018
Μεταφορά των προγραμματισμένων ραντεβού των πολιτών τρίτων χωρών της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής

Μεταφορά των προγραμματισμένων ραντεβού των πολιτών τρίτων χωρών της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής ως εξής:
• Τα προγραμματισμένα ραντεβού της Πέμπτης 18/1/2018 μεταφέρονται την Δευτέρα 29/1/2018 τις ίδιες ώρες
• Τα προγραμματισμένα ραντεβού της Δευτέρας 22/1/2018 μεταφέρονται την Τρίτη 30/1/2018 τις ίδιες ώρες
• Τα προγραμματισμένα ραντεβού της Τρίτης 23/1/2018 μεταφέρονται την Τετάρτη 31/1/2018 τις ίδιες ώρες
• Τα προγραμματισμένα ραντεβού της Τετάρτης 24/1/2018 μεταφέρονται την Πέμπτη 1/2/2018 τις ίδιες ώρες
• Τα προγραμματισμένα ραντεβού της Πέμπτης 25/1/2018 μεταφέρονται την Δευτέρα 5/2/2018 τις ίδιες ώρες

Τα προγραμματισμένα ραντεβού των δικηγόρων μεταφέρονται ως εξής:
• Τα ραντεβού της Πέμπτης 18/1/2018, της Δευτέρας 22/1/2018 και της Τρίτης 23/1/2018 μεταφέρονται την Παρασκευή 2/2/2018
• Τα ραντεβού της Τετάρτης 24/1/2018 και της Πέμπτης 25/1/2018 μεταφέρονται την Παρασκευή 9/2/2018

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com