21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές 20.05.2024 - Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ΤΕΕ 20.05.2024 - Επίσκεψη του Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. στην Α.Δ.Α.
29 Σεπτεμβρίου 2014
Μανώλης Αγγελάκας: “Θα ακυρωθούν όλες οι αποφάσεις των δήμων εφόσον παραβιάζουν το Νόμο”

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Σχετικά με την υπόθεση των δημάρχων που αρνούνται τον επανέλεγχο των συμβάσεων των δημοτικών υπαλλήλων για τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μανώλης Αγγελάκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: “Αναμένουμε την άφιξη των φακέλων με τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων . Θα τηρήσουμε το νόμο και θα προβούμε στην ακύρωση των αποφάσεων των Δήμων, εφόσον αυτές παραβιάζουν τις διατάξεις των νόμων”.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com