12.06.2024 - Παρουσία και χαιρετισμός του Γ.Γ. της Α.Δ.Α. Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου στην ημερίδα του Δήμου Πειραιά (07/05) 03.06.2024 - Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΑπΔΑ στο Attica Green Expo 2024 21.05.2024 - Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 21.05.2024 - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 173.432,60€ (εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών) με Φ.Π.Α. (CPV: 90720000-0) 21.05.2024 - Συνάντηση εργασίας των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στα γραφεία της ΑπΔΑ 20.05.2024 - ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων: Ραντεβού λήψης βιομετρικών από επενδυτές

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ημερίδα που διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στην αίθουσα του ΕΘΙΑΓΕ , με θέμα “Η εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4280 περί Δασικής Νομοθεσίας”.

imerida dasikos nomos 3

Στην ημερίδα συμμετείχαν 150 δασάρχες, δασολόγοι , δασοπόνοι και υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και παρουσιάστηκαν οι βασικές διατάξεις του νέου Νόμου που τροποποιούν κείμενες διατάξεις και επιλύουν χρόνια προβλήματα εφαρμογής της Δασικής Νομοθεσίας. Στη συζήτηση που ακολούθησε απαντήθηκαν ερωτήματα που έθεσαν τα δασαρχεία με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

imerida dasikos nomos 2

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Μανώλης Αγγελάκας αναφέρθηκε στην ανάγκη που υπήρξε για εναρμόνιση της δασικής νομοθεσίας με τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία οδήγησε στην ψήφιση του Νόμου 4280/2014: “Τη διοργάνωση της σημερινής ημερίδας, που έχει καθαρά επιστημονικό και τεχνικό χαρακτήρα, επέβαλλε η ανάγκη να αναλυθούν βασικές διατάξεις και άρθρα του Νόμου 4280/2014 σε αυτούς που εκ του Συντάγματος είναι εντεταλμένοι να υπηρετούν το Δημόσιο Χαρακτήρα των Δασών και των Δασικών εκτάσεων”, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελάκας. Ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφέρθηκε επίσης στο πόρισμα για την Αναδιάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών, στο οποίο μετρήθηκε το επιτελεσθέν έργο της Δασικής Υπηρεσίας για το 2013 και καταγράφηκε η ανάγκη για προσλήψεις δασολόγων και δασοπόνων ώστε να στελεχωθούν τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών.

imerida dasikos nomos 4

Στις διατάξεις του Νόμου 4280/2014 αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Α.Δ. Αττικής Αναστάσιος Καζάσης, ο οποίος συντόνισε και την συζήτηση που ακολούθησε ώστε να απαντηθούν ερωτήματα για την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Ενημερωτικού χαρακτήρα ήταν και οι εισηγήσεις του Διευθυντή Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Δ. Βακάλη, του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Παύλου Χριστακόπουλου, του προϊσταμένου Δασαρχείου Πεντέλης Αθανασίου Ρέππα και του προϊσταμένου του τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής Χρήστου Γκάτση.

Τις παραπάνω εισηγήσεις θα τις βρείτε πατώντας εδώ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com