30 Νοεμβρίου 2020
Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ» της ΑΔ Αττικής

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής από σήμερα 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα, θέτει σε πλήρη λειτουργία, το Πληροφοριακό  Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ», με την αξιοποίηση του οποίου αντικαθίσταται η έντυπη εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία. Το σύστημα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοκόλλου, λήψης υπογραφών, ψηφιακής διακίνησης, διεκπεραίωσης, αρχειοθέτησης εγγράφων κ.λπ.

Πρόκειται για ένα νέο, αποτελεσματικό, ασφαλές και διαφανές σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε από στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Από τη λειτουργία του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», πέρα από το οικονομικό όφελος, παρέχονται και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα όπως η εξοικονόμηση χρόνου καθώς και η τυποποίηση διαδικασιών που στην προέκτασή τους, είναι προς όφελος των υπαλλήλων του Δημοσίου αλλά και των Ελλήνων πολιτών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το σύστημα ΙΡΙΔΑ φιλοξενείται στις υπηρεσίες Κυβερνητικού Νέφους (G-cloud) της ΓΓΠΣΔΔ και αξιοποιείται με μηδενικό κόστος και από άλλους φορείς του Δημοσίου, στους οποίους έχει ήδη διατεθεί από την Πολεμική Αεροπορία.

Συγκεκριμένα, το σύστημα λειτουργεί επιτυχώς στην Προεδρία της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στον e-ΕΦΚΑ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς και σε πλήθος Δήμων σε όλη την Ελλάδα, ενώ η επέκτασή του συνεχίζεται. Παράλληλα, όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Χώρας, διαθέτουν τερματικούς κόμβους του ίδιου συστήματος για απλή ανταλλαγή εγγράφων. Όλοι οι φορείς που διαθέτουν το ΙΡΙΔΑ, ανταλλάσσουν ήδη έγγραφα μέσω του ίδιου συστήματος, δίχως τη μεσολάβηση  άλλου μέσου.

Η υψηλή εξειδίκευση και η αρμονική συνεργασία των Στελεχών της Ομάδας Υποστήριξης της ΙΡΙΔΑΣ του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθιστούν απόλυτα επιτυχημένο το εγχείρημα της μετάβασης του φορέα μας στην ψηφιακή εποχή.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου για «εργασία εξ’ αποστάσεως»,  λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από τον ιό Covid–19, το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» είναι προσωρινά προσβάσιμο και μέσω διαδικτύου, δίδοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αλλά και των λοιπών φορέων, να εργάζονται με ασφάλεια και από την οικία τους.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com